חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דוחות ופרוטוקולים

דוחות תקופתיים

החברה לשירותי איכות הסביבה מפרסמת דוחות תקופתיים המסכמים את כלל הפעילות שבוצעה במסגרת פרויקט שיקום קרקעות המדינה באותה התקופה.

לצפייה בדוח סיכום שנת פעילות ראשונה (04/2016 – 04/2017) – לחץ כאן

לצפייה בדוח סיכום שנת פעילות שניה (05/2017 – 05/2018) – לחץ כאן

לצפייה בדוח סיכום שנת פעילות שלישית (01/2018 – 12/2018) – לחץ כאן

לצפייה בדוח סיכום שנת פעילות רביעית (01/2019 – 12/2019) – לחץ כאן

לצפייה בדוח סיכום שנת פעילות חמישית (01/2020 – 12/2020) – לחץ כאן

פרוטוקולים של ועדות ההיגוי

הפרוטוקולים של ועדות ההיגוי מפורסמים במלואם, אולם ללא אומדני התקציב המבוקשים/המאושרים (אשר הושחרו) בשל החשש מפגיעה בתחרות ובהטיית ההצעות במכרזים לכיוון הסכום התקציבי שאושר.
הסכומים שישולמו בפועל (בעבור שיקום כל אחד מהאתרים), יפורסמו לציבור במסגרת דו"חות תקופתיים.

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 1 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'2 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 3 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 4 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 5 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 6 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 7 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 8 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 9 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 10 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 11- לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 12 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 13 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 14 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 15 – לחץ כאן

לצפייה בפרטוקול ועדת היגוי מס' 16 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 17 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 18 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא אירוע זפת – מס' 1 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא אירוע זפת – מס' 2 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 19 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 20 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 21 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  22 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  23 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  24 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  25 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  26 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'  27 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא שיקום אתרים נוספים מזוהמים באסבסט – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא הכללת אזור בריכות השפכים ברתמים – לחץ כאן

דילוג לתוכן