שיקום קרקעות המדינה

על הפרויקט

לראשונה בישראל, במסגרת פרויקט לאומי, מרוכזים מאמצים לשיקום קרקעות אשר זוהמו במשך עשרות שנים מפעילות תעשייתית ובטחונית. באתר זה מוצג מידע אודות האתרים, לוחות הזמנים, תכניות העבודה ועדכונים שוטפים מהתקדמות שלבי השיקום בכל אחד מהאתרים.

הפרויקט מנוהל על ידי החברה לשירותי איכות סביבה (ESC) בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), משרד הביטחון ומשרד האוצר.

המידע המובא בעמודי האתרים מבוסס על שלב החקירה באתר, מורכבות הטיפול והיקף המידע הגולמי 

שיקום קרקעות המדינה – אפשר לבנות על זה!

דילוג לתוכן