פרוטוקולים של ועדות ההיגוי

הפרוטוקולים של ועדות ההיגוי מפורסמים במלואם, אולם ללא אומדני התקציב המבוקשים/המאושרים (אשר הושחרו) בשל החשש מפגיעה בתחרות ובהטיית ההצעות במכרזים לכיוון הסכום התקציבי שאושר.
הסכומים שישולמו בפועל (בעבור שיקום כל אחד מהאתרים), יפורסמו לציבור במסגרת דו"חות תקופתיים.

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 1 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס'2 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 3 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 4 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 5 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 6 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 7 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 8 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 9 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 10 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 11- לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 12 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 13 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 14 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 15 – לחץ כאן

לצפייה בפרטוקול ועדת היגוי מס' 16 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 17 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 18 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא אירוע זפת – מס' 1 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי בנושא אירוע זפת – מס' 2 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 19 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 20 – לחץ כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת היגוי מס' 21 – לחץ כאן

דילוג לתוכן