מתחם תע"ש בית הכרם בירושלים ממוקם בפאתיה המזרחיים של שכונת בית הכרם וצמוד לבתי השכונה. שטח המתחם הכולל הינו כ- 42 דונם. בשנים 1951-1997 פעל במקום מפעל "נץ" של תע"ש אשר ייצר מגוון מוצרי מתכת והוביל...

מתחם תע"ש בית הכרם בירושלים ממוקם בפאתיה המזרחיים של שכונת בית הכרם וצמוד לבתי השכונה. שטח המתחם הכולל הינו כ- 42 דונם.

בשנים 1951-1997 פעל במקום מפעל "נץ" של תע"ש אשר ייצר מגוון מוצרי מתכת והוביל לזיהום קרקע, בין היתר בתרכובות אורגניות מוכלרות, מרכיבי דלקים ומתכות כבדות. עם סגירת המפעל ועד היום בוצעו שורה ארוכה של סקרי קרקע וגזי קרקע ואף פונתה בעבר קרקע מזוהמת מהאתר.

אופי הזיהום

באתר יש זיהום קרקע וזיהום גז קרקע. המקור לשני הזיהומים זהה, אבל קיימת שונות באופיים, בדרכי הטיפול בהם ובהשפעתם על חיי התושבים באזור – ועל כן יש להתייחס לכל אחד מהם בנפרד.

לקריאה נוספת ניתן להיכנס ללשונית "חקר קרקע".

פרויקט שיקום הקרקע

הטיפול בזיהום הקרקע הינו נקודתי ומתבסס על ניסיון מוכח בטיפול בתופעות דומות של זיהום קרקע באתרים שונים בישראל. הטיפול בגזי הקרקע מורכב וייחודי עקב תוואי השטח הסלעי.

שלב א' בתהליך השיקום – הטיפול בזיהום הקרקע

שיטת השיקום היא באמצעות החלפת הקרקע המזוהמת בנקייה, ומשך העבודות הינו כחודש וחצי. במהלך העבודות ננקטים מירב האמצעים הקיימים, על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום.

שלב ב' בתהליך השיקום – הטיפול בגז הקרקע

במקביל לתהליך הטיפול בזיהום קרקע מבוצע תהליך ברור מקצועי ובחינת חלופות לאופן הטיפול בגז הקרקע.

לקריאה נוספת ניתן להיכנס ללשונית "שיקום קרקע".


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

המתחם נמצא צפונית לרח' עמירם סיוון ומערבית לדרך בגין. בסמוך לשכונת בית הכרם, ירושלים.

שטח האתר

כ-42 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

תהליכי הייצור במחלקות המפעל השונות כללו בין השאר תהליכי ניקוי אלקליני, תהליכי ציפוי עם קדמיום בדיל וניקל, תהליכי חמצון אנודי של אלומיניום, צביעה והסרות צבע, ניסויי כלים וטיפול כימי שכלל חמצון.

מזהמים

מזהם ראשי: תרכובות אורגניות מוכלרות מזהמים משניים: מרכיבי דלקים ומתכות כבדות.

מועד תחילת עבודות

אוגוסט 2020

גלריה

צילום: נטלי קדוש

רקע

סקר הקרקע האחרון והמקיף הסתיים בשנת 2019. הסקר בוצע על ידי חברתLDD  לדרישת החברה לאיכות הסביבה. במהלך הבדיקה בוצעו עשרות דיגומי קרקע וגז קרקע בכל האתר ואותר זיהום בקרקע וגז קרקע. המקור לשני הזיהומים זהה, אבל קיימת שונות באופיים, בדרכי הטיפול בהם ובהשפעתם על חיי התושבים באזור – ועל כן יש להתייחס לכל אחד מהם בנפרד.

זיהום קרקע

במהלך ביצוע הסקר התגלה זיהום קרקע רדוד בשלושה אזורים מרכזיים ובכמה מוקדים נוספים. המוקדים מאופיינים בקרקע מזוהמת מפני השטח ועד לעומק של כ-5 מטרים. המזהם העיקרי הינו תרכובות אורגניות מוכלרות. המזהמים המשניים שאותרו הם מרכיבי דלק ומתכות.

גז קרקע

גזי הקרקע נוצרו כתוצאה מחלחול הזיהום דרך סדקים בסלע הגיר, אשר הביא לזיהום גז קרקע בתווך הנקבובי – שכבת הסלע שמתחת לפני הקרקע, עד לעומק רב. הסקרים האחרונים שנערכו בשטח איתרו גזי קרקע ממרכיבים אורגניים מוכלרים בכל התווך הלא רווי (שכבת הסלע שמתחת לפני הקרקע), ובערכים החורגים מערך הסף באתר ובחצרות בתים בשכונה.

דוח ממצאי סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי, מתחם תע"ש בית הכרם, ירושלים, LDD, אפריל 2019

בכדי להביא לשיקום מלא של האתר יש להתמודד עם זיהום הקרקע וזיהום גזי הקרקע, אולם בעוד הטיפול בזיהום הקרקע הינו נקודתי ומתבסס על ניסיון מוכח בטיפול בתופעות דומות של זיהום קרקע באתרים שונים בישראל, הטיפול בגזי הקרקע מורכב וייחודי עקב תוואי השטח הסלעי.

שלב א' בתהליך השיקום – הטיפול בזיהום הקרקע

מטרת הטיפול היא להסיר את הסיכון של מגע של בני אדם, בע"ח וצמחים עם הקרקע המזוהמת.

שיטת השיקום היא באמצעות החלפת הקרקע המזוהמת בנקייה – שיטה נפוצה ומוכרת, קצרה בזמן ומספקת ודאות מוחלטת באשר לשיקום.

משך העבודות הינו כחודש וחצי: כשבועיים להכשרת השטח – לעבודות (גידור, חישוף פני השטח מצמחייה והכשרת דרכי גישה) וכחודש לביצוע עבודות השיקום.

שמירה על בריאות התושבים

במהלך העבודות ינקטו מירב האמצעים הקיימים, על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום, ובכלל זה:

 • גידור האתר – האתר יגודר ויסומן כך שלא תנתן הכניסה אליו להולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב.
 • קירוי חלק ממוקדי החפירה – בכדי למנוע זיהום האוויר, חפירת האדמה המזוהמת תתבצע באוהלי תת לחץ המצויידים במפוחים אשר יזרימו את האוויר הנפלט מהאוהלים בחזרה פנימה.
 • ניטור איכות האוויר – במהלך העבודות תנוטר איכות האוויר במספר מוקדים מרכזיים בסמוך לאתר החפירה ובתי התושבים
 • צמצום מפגעי האבק – בכדי למנוע התעופפות חלקיקי קרקע מזוהמת ממטען המשאיות ויציאת קרקע מהאתר על גבי גלגליהן, יכוסה מטען המשאיות, וגלגליהן יישטפו ביציאה מהמתחם. בנוסף, המשאיות יעברו בנתיב הקצר ביותר מאתר העבודות אל כביש בגין. הנתיב יטופל באופן שימנע מפגעי אבק (ריבוד/ הרטבה בהתאם לצורך).

שלב ב' בתהליך השיקום – הטיפול בגזי הקרקע

במקביל לתהליך הטיפול בזיהום קרקע (שלב א' של פרויקט השיקום), מבוצע תהליך ברור מקצועי לאופן הטיפול בגזי הקרקע (שלב ב')

עקב המבנה הגאולוגי הייחודי במקום, הטיפול המורכב בגזי קרקע מצריך ידע מקצועי והתמחות ספציפית.

יש לציין כי גזי הקרקע אינם יוצרים זיהום קרקע ולכן לא קיים חשש שעם סיום שלב א' של הפרויקט בטיהור הקרקע מזיהום, המצב יחזור לקדמותו.

 • מדוע משקמים עכשיו?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאי סקר קרקע מקיף שבוצע במקום [LDD, אפריל 2019], אשר הצביע על מספר מוקדים בהם קיימת קרקע מזוהמת. הזיהומים בקרקע חורגים מערכי הסף מבוססי הסיכון לבריאות הציבור, כפי שמפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה. ערכי סף אלו מבוססים על מידע טוקסיקולוגי עדכני של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי (EPA) ונקבעו בוועדה מקצועית רחבה בהשתתפות נציגי משרד הבריאות. ערכי הסף מתייחסים לסיכונים אקוטיים וסיכונים כרוניים של חשיפת בני אדם למגע, בליעה ונשימת חלקיקים בסביבתה של הקרקע המזוהמת. על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, יש לפנות קרקעות מזוהמות אשר חורגות מערכי הסף, וכך יבוצע גם באתר תע"ש בית הכרם.

 

 • מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

 

 • כמה זמן צפוי להארך מלאכת השיקום?

שלב א' של השיקום – הטיפול בזיהום הקרקע – צפוי להארך כ-6 שבועות מרגע קבלת האישורים המתאימים מעיריית ירושלים ותחילת עבודות

 

 • מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום היא באמצעות החלפת הקרקע המזוהמת בנקייה – שיטה נפוצה ומוכרת, קצרה בזמן ומספקת ודאות מוחלטת באשר לשיקום. שיטה זו מורכבת משלושה שלבים:

שלב ראשון – הוצאת קרקע

חפירת הקרקע המזוהמת באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד (באגר / שופל) עד שכבת הסלע. קרקע מזוהמת תעבור לטיפול ביעדי קצה.

שלב שני – וידוא ניקיון

דיגום קרקע מדפנות החפירה ושליחת הדוגמאות לאנליזת מעבדה. הרחבת חפירה בהתאם לממצאים.

שלב שלישי – מילוי קרקע נקייה

לאחר פינוי כל הקרקע המזוהמת ימולאו הבורות בקרקע נקייה.

 

 • מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח – הפיקוח על העבודות באתר מתבצע במספר רמות:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה מפקחת ומבקרת את עבודת הקבלן והמשרד להגנת הסביבה כרגולטור מהווה נדבך נוסף בפיקוח.
 • כל העבודה תבוצע על פי הנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה
 • סקר ווידוא ניקיון יעשה על ידי חברה חיצונית, מוכרת ומוסמכת הקשורה חוזית לחברה ולא לקבלן. עד שלא חוזרת תשובה שכל הקרקע המזוהמת לא הוסרה ממוקד הטיפול, העבודות ממשיכות.

 

 • מה מצפים להשיג בתום השיקום?

שלב א' של השיקום (השלב הנוכחי) נועד לטהר את הקרקע מזיהום ושלב ב' נועד להתמודד עם הזיהום של גזי הקרקע.

 

 • מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ינקטו מירב האמצעים הקיימים על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום, ובכלל זה: גידור האתר, קירוי חלק ממוקדי החפירה, ניטור איכות האוויר וצמצום מפגעי האבק באמצעות כיסוי מטען המשאיות ושטיפת הגלגלים ביציאה מהמתחם.

פירוט נוסף על מהלכים לשמירה על בריאות הציבור קיים בלשונית "שיקום קרקע".

 

 • האם קיים חשש להמצאות אסבסט באתר?

באתר היו בעבר מבני אסבסט. קיימים שני סוגי אסבסט – אסבסט צמנט שהיה באתר ופונה ואסבסט פריך שהוא מסוכן יותר ולא היה בשימוש באתר. בשנת 2000 פונה כל האסבסט מהאתר ואין עוד עדויות לאסבסט במתחם. במהלך 2018 נערכו 2 סיורים לאיתור ויזואלי של אסבסט במתחם (על פי נהלי העבודה של המשרד להגנת הסביבה ועל פי דרישת אגף אסבסט במשרד) באמצעות סוקר אסבסט מוסמך. לא נמצאו ממצאי אסבסט בסקירות אלה. בכל מקרה, במידה ובמהלך העבודות יתגלו שברי אסבסט באתר, העבודות יופסקו והשברים יפונו לפי הנהלים המקובלים ועל ידי חברה מוסמכת לטיפול באסבסט.

 

 • היכן יעברו המשאיות ומדוע בציר זה?

המסלול שנבחר הוא המסלול האפשרי הקצר ביותר. לא ניתן מעשית להכשיר מחלף חדש לטובת העבודות.

 

 • האם ניתן להמשיך ולפעול בגינה הקהילתית הסמוכה במהלך העבודות?

הגינה הקהילתית נשארת מחוץ לגידור של מתחם העבודות, יחד עם זאת המשרד להגנת הסביבה כבר הנחה בעבר את פעילי הגינה מראשיתה שלא לגדל גידולים אכילים על גבי הקרקע עצמה אלא רק במצע מנותק.

 

 • מה הם השלבים הבאים לאחר שיקום הזיהום?

לאחר סיום שלב א' של הפרויקט ניקוי זיהום הקרקע, צפוי להתחיל שלב ב' שיתמקד בהתמודדות עם גזי הקרקע. בעת הנוכחית, במקביל להשגת כל ההיתרים שיאפשרו להתחיל בשלב א' אנו נערכים לשלב ב' באמצעות בירור מקצועי ובחינת חלופות ע"י מומחים מחו"ל שיאפשרו למצוא מענה הולם להתמודדות עם גזי הקרקע.

 

 • מדוע לפצל את הטיפול בגז הקרקע וזיהום הקרקע?

זיהום הקרקע וזיהום גזי קרקע, הם שתי תופעות להן מקור משותף, אך ההתייחסות המקצועית אליהן נפרדת. בכדי להביא לפתרון כולל לבעיה יש להתמודד עם שתיהן, אולם בעוד הטיפול בזיהום הקרקע הינו נקודתי ומתבסס על ניסיון מוכח בטיפול בתופעות דומות של זיהום קרקע באתרים שונים בישראל, הטיפול בגזי הקרקע מורכב וייחודי עקב תוואי השטח.

חשוב לציין כי גזי הקרקע אינם יוצרים זיהום קרקע ולכן לא קיים חשש שעם סיום שלב א' של הפרויקט בטיהור הקרקע מזיהום, המצב יחזור לקדמותו.

 

 • האם קיימת כתובת למידע ולפניות הציבור

תהליך השיקום של מתחם תע"ש מלווה על ידי יועצים מומחים לקשרי קהילה, שתפקידם לנהל את הקשר עם התושבים ולוודא שהמידע מועבר בשקיפות ובבהירות. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם המנהל הקהילתי וועד מתחם תע"ש ועושים ככל הניתן בכדי לשתף את הגורמים הרלוונטיים בתהליך.  בנוסף, ניתן לפנות בכל שאלה אל דנה גזי: 052-8813553 או במייל: dana@dy-cp.com

שיקום גזי קרקע:

לצפייה במסמך דו"ח סקר חלופות שיקום גז קרקע לחץ כאן

שיקום הקרקע:

מצגת כנס שיתוף ציבור 12.08.2019

פרוטוקול כנס שיתוף ציבור_מתחם תעש בית הכרם_12.8.19

מתחם תעש – מענה המשרד להגנת הסביבה לפניית תושבי בית הכרם בנושא פינוי קרקע מזוהמת

דוח ממצאי סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי, מתחם תע"ש בית הכרם, ירושלים, LDD, אפריל 2019

דו"ח מסכם ליווי סביבתי לחפירת שיקום – מרץ 2022

התייחסות המשרד להגנת הסביבה לדו"ח המסכם

בדיקות אוויר סביבתיות:

לצפייה בתוצאות בדיקות אוויר סביבתיות  לקביעת רקע (לקריאה נוספת – לשונית עדכונים):

10-11.08.20 – לחץ כאן  |  26-27.08.20 – לחץ כאן

13-14.09.20 – לחץ כאן

05-06.10.20 – לחץ כאן

08-09.02.21 – לחץ כאן | 14-15.02.21 – לחץ כאן

21-22.03.21 – לחץ כאן

עדכון מיום 03.09.23

החברה לשירותי איכות הסביבה עתידה להשלים בדיקות סלע וגז קרקע באתר וסביבתו כמפורט להלן:
1. הוספת קידוחי סלע עמוקים באתר ובדרך בגין לצורך תיחום מקור הזיהום.
2. הקמת מערך ניטור גזי קרקע באתר וסביבתו – לצורך בחינת מצב זיהום גז הקרקע בסביבת האתר וניטור התקדמות תהליכי השיקום עם תחילתם.

הקמת מערך הניטור תכלול ביצוע של כ-20 קידוחים באזורים שונים בשכונת בית הכרם. משך ביצוע כל קידוח תלוי בעומקו ובמורכבותו, ומוערכת בין שעות ספורות ליומיים.
הביצוע יעשה בשעות העבודה ובתיאום עם העירייה והמשטרה.

העבודות צפויות להתחיל בעוד כ-2-3 שבועות ולהמשך כחודש ימים.

לצפייה במסמך העדכון לחץ כאן

פרויקט שיקום הקרקע במתחם תע"ש בית הכרם יצא לדרך!

העבודות לפינוי קרקע מזוהמת במתחם תע"ש בית הכרם החלו ב-9 באוגוסט 2020

מועד צפוי לסיום העבודות – סוף אוגוסט 2021 | שעות עבודה צפויות: 07:30-17:00

בדף זה יעלו עדכונים שוטפים ודו"חות במהלך העבודות

לצפייה במודעה – לחץ כאן

לצפייה במסמך רקע: פירוט עבודות השיקום במתחם תע"ש בית הכרם – לחץ כאן

******************************************************************************

עדכון מיום 16.05.22

במהלך שנת 2020-2021 בוצע באתר פרויקט פינוי קרקע מזוהמת שנשארה בעקבות הפעילות ההיסטורית של מפעל תעש באתר.

בכל מוקד שנחפר בוצע דיגום ווידוא ניקיון בדפנות החפירה עד הגעה לדפנות בהן רמת הזיהום נמוכה מערך הסף.

כעת, בסיום פעולות החלפת הקרקע באתר ואישור דו"ח דיגום ווידוא הניקיון, יוסרו לוחות האיסכורית משער הכניסה ומהגדר הצפונית.

בשבועות הקרובים יבוצע דיגום סלע באתר בסמוך לדרך בגין, במסגרת ההערכות לביצוע הפיילוט לטיפול בגז הקרקע. הנ"ל על ידי משאית קידוח וצוות דיגום בשעות העבודה ובמשך מס' ימים.

לצפייה בדו"ח מסכם ליווי סביבתי לחפירת שיקום – מרץ 2022 – לחץ כאן

לצפייה בהתייחסות המשרד להגנת הסביבה לדו"ח המסכם – לחץ כאן

עדכון מיום 13.02.22 – טיפול בגז הקרקע

שיקום הקרקע כלל פינוי קרקע מזוהמת מהאתר.

אולם, בזמן הפעילות ההיסטורית של המפעל זלג זיהום לתת הקרקע דרך סדקים בשכבת הסלע.

זיהום זה, נספח באופן חלקי לסלע ומשתחרר לתווך הנקבובי בהדרגה וגורם לזיהום גז הקרקע באתר וסביבתו.

אנו מכינים כעת סקר חלופות לטכנולוגיות לטיפול בגז הקרקע באתר.

לאחר השלמת הדו"ח ואישורו הוא יועלה לאתר האינטרנט של אבן דרך.

במקביל, הפרויקט נערך לביצוע פיילוט לטכנולוגיה הנבחרת והקמת מערך ניטור באתר ובקרבתו.

הודעה בדבר ביצוע קידוחים באתר או ברשות הרבים תפורסם מראש.

עדכון מיום 09.02.22

בשבוע הבא תבוצע השלמה לעבודות השיקום במתחם תע"ש בית הכרם.

העבודה תכלול מילוי וסידור פני שטח באזורים בהם בוצעה חפירה.

העבודה תימשך כשבוע.

עדכון מיום 19.08.21

הושלמו העבודות לפינוי קרקע מזוהמת במתחם תע"ש בית הכרם. צפו בסרטון המתאר את עבודות השיקום:

 

עדכון מיום 21.06.21

במאי 21 במהלך עבודות פינוי קרקע מזוהמת באתר תע"ש בית הכרם, התגלה מוקד זיהום נוסף (בחלק המזרחי של האתר) המצריך עבודת חקירה משלימה ופינוי קרקע מזוהמת. עבודות החפירה והפינוי של מוקד זה צפויות להסתיים בסוף אוגוסט 2021.

עדכון מיום 02.06.21

ביום ראשון ה-31.5.21 בוצע חישוף בגבול בין האתר לבתי התושבים באזור הצפון מערבי.

ביום שני ה-01.06.21 הסתיימו עבודות פינוי צנרת אסבסט-צמנט תת קרקעית מהאתר.

עדכון מיום 25.05.21

ביום חמישי ה-27.05.21 יחלו עבודות לפינוי צנרת אסבסט צמנט תת קרקעית וחלקי אסבסט צמנט על קרקעיים מאתר תע"ש בית הכרם.

העבודות יבוצעו על ידי קבלן אסבסט מוסמך ועל פי היתרים שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל פי הנהלים וההנחיות המקצועיות לפינוי אסבסט צמנט.

אין הנחיות מיוחדות לתושבי השכונה בזמן העבודות.

עדכון מיום 07.04.21

בתאריך 21-22.03.21 בוצע סקר אוויר סביבתי. בכל נקודות הדיגום, ריכוזי המזהמים העיקריים באתר (PCE ו-TCE, אבק, קדיום) נמצאו תקינים אשר אינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים.

לצפייה בתוצאות סקר אוויר סביבתי מס' 6 – 21-22.03.21לחץ כאן

עדכון מיום 01.03.21

בתאריך 08-09.02.21 בוצע סקר אוויר סביבתי מס' 4 בזמן ביצוע עבודות החפירה במוקדי זיהום באתר. הסקר בוצע ב-4 נקודות שונות בהיקף מתחם השיקום. בכל נקודות הדיגום, ריכוזי המזהמים העיקריים באתר PCE) ו-TCE, אבק, קדיום) נמצאו תקינים אשר אינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים.

בשל הפעילות האינטנסיבית באתר הוחלט להאריך את פעילות מערכות שאיבת האוויר גם לשעות הלילה ולסוף השבוע. לאחר הוספת אמצעים אלו בוצע סקר אוויר סביבתי נוסף (מס' 5) בתאריך 14-15.02.21 אשר הראה ירידה בריכוזים.

לצפייה בתוצאות סקר אוויר סביבתי מס' 4 – 08-09.02.21 – לחץ כאן

לצפייה בתוצאות סקר אוויר סביבתי מס' 5 – 14-15.02.21 – לחץ כאן

עדכון מיום 01.02.21

הודעה על חידוש עבודות החפירה במתחם תע״ש בית הכרם

הושלמה בניית האוהל לטיפול במוקד 3
ביום רביעי ה-3.2.20 צפויות להתחדש עבודות החפירה והפינוי באתר

עדכון מיום 10.01.21

הודעה על המשך עבודות השיקום במתחם תע"ש בית הכרם

בהמשך לעדכון המפורט בסיור שנערך ביום 10.11.2020 (לינק לסיכום הסיור)

להלן עדכון אודות לוח הזמנים הצפוי לטיפול במוקדי הזיהום הנותרים:

10.01.2021: תחילת בניית אוהל לטיפול במוקד 3.

02.2021: התקנת מערכת טיפול באוויר וחידוש החפירות.

03.2021: העתקת אוהל ומערכת טיפול למוקד הזיהום הרביעי

05.2021: מועד צפוי לסיום העבודות.

מועד פינוי צינורות אסבסט – לאחר קבלת היתר מהמשרד להגנת הסביבה.

עדכון מיום 11.11.20

בסיור שנערך ביום שני ה-10 לנובמבר, בו השתתפו נציגי ועד מתחם תע"ש, המנהל הקהילתי ותושבים הוצגה התקדמות הפרויקט כולל סיכום העבודות עד כה, הסבר על הארכת זמן העבודות והצגת תוכנית העבודה המעודכנת.

להלן עיקרי הדברים:

 • עד כה פונו כ- 6,300 טון קרקע מזוהמת ממוקדי החפירה
 • מוקדי זיהום קטנים טופלו ונותרו עדיין 2 מוקדי זיהום גדולים לטיפול המצריכים הארכת זמן העבודות, ובכלל זה טיפול גם בשברי אסבסט צמנט שאינו פריך, תחת נהלי המשרד להגנת הסביבה.
 • ההערכה היא שהעבודות יסתיימו בעוד כ-3-4 חודשים

לצפייה בפרוטוקול הסיור מיום 10.11.20 – לחץ כאן

עדכון מיום 18.10.20

בתאריך 13-14.09.20 בוצע סקר אוויר סביבתי מס' 2 בזמן ביצוע עבודות החפירה במוקדי זיהום באתר. הסקר בוצע ב-4 נקודות שונות בהיקף מתחם השיקום. בכל נקודות הדיגום, ריכוזי המזהמים העיקריים באתר (PCE ו-TCE, אבק, קדיום) נמצאו תקינים אשר אינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים ובחלק מהמקרים, אפילו מתחת לסף הרגישות ו/או סף כימות המעבדתי.

בתאריך 05-06.10.20 בוצע סקר איכות אוויר (סקר מס' 3) נוסף.

בהתאם לממצאי הסקר, כל המזהמים העיקריים באתר (PCE ו-TCE, אבק, קדיום) נמצאו בריכוזים תקינים מתחת לערכי הסף הסביבתיים ובחלק מהמקרים, אף מתחת לסף הרגישות ו/או סף כימות המעבדתי.

לצפייה בתוצאות סקר אוויר סביבתי מס' 2 – 13-14.09.20 – לחץ כאן

לצפייה בתוצאות סקר אוויר סביבתי מס' 3 – 05-06.10.20 – לחץ כאן

עדכון מיום 14.09.20

אתמול החלו החפירות תחת האוהלים. האוהלים מעוצבים בצורה שמאפשרת חפירה והעמסת דאבל (סוס ועגלה) בתוך אוהל סגור.
באוהלים מותקנת מערכת השואבת את האוויר באוהל מעבירה אותו דרך סדרה של פילטרים ופולטת אותו מארובה. הארובה מנוטרת במקביל לבדיקת אוויר סביבתי.

עדכון מיום 08.09.20

בכדי לשמור על איכות הסביבה ובריאות הציבור במהלך העבודות לפינוי קרקע מזוהמת באתר תע"ש בית הכרם, ולוודא שמזהמים לא נישאים באוויר ויוצאים מגבולות האתר לכיוון שכונות המגורים, יבוצעו מספר בדיקות אוויר סביבתיות לאורך עבודות השיקום.

באוגוסט 2020 התבצעה בדיקה אוויר ראשונה שכללה סט בדיקות רקע לניטור מזהמים (VOC's – תרכובות אורגניות נדיפות) ובדיקת אבק למדידת כמות חלקיקים באוויר ולאיתור מתכות באבק. בדיקה זו נועדה לקביעת רקע (Base Line), שתפקידה לתת תמונה של מצב האוויר באתר כאשר אין עבודות.

הבדיקה מבוצעת ב-4 נקודות ניטור הממוקמות בגבול האתר בצמוד למבני המגורים ונמשכה 24 שעות.

ממצאים: לא התגלו ריכוזי רקע החורגים מערכי סביבה של חוק אוויר נקי.

בדיקת האוויר הבאה צפויה להתבצע מיד עם תחילת עבודות החפירה תחת האוהלים.

לצפייה בתוצאות הבדיקות הסביבתיות: 10-11.08.20 – לחץ כאן  |  26-27.08.20 – לחץ כאן

עדכון מיום 01.09.20

לקראת תחילת עבודות לפינוי קרקע מזוהמת הוקמו באתר 2 אוהלים תחתם תבוצע חפירה של חלק מהמוקדים.

עדכון מיום 17.08.20

ב-09.08.20 החלו עבודות היערכות לעבודות לפינוי קרקע מזוהמת במתחם תע"ש בית הכרם. כחלק מההיערכות התבצעו עבודות להכשרת צירי תנועה למשאיות וצמ"ה (ציוד מכני הנדסי). הצירים שיוכשרו יכוסו במצע ובאספלט גרוס על מנת להפחית מטרדי אבק.

עבודות ההכשרה מתבצעות באזורים שאינם מזוהמים. עם זאת, בכדי למזער את מטרד האבק, העבודה מתבצעת באופן איטי וזהיר, ונעשה שימוש במשאית הרטבה שתלווה את העבודות לכל אורכן. במהלך העבודות נמשיך לטפל בצירים הנ"ל, בכדי להבטיח מינימום אבק באתר.

ב-01.08.20 התבצעה בדיקה אוויר סביבתית ראשונה שכללה סט בדיקות לניטור מזהמים ואבק לקביעת רקע (Base Line), ב-4 נקודות שונות בגבול המתחם. משך הבדיקה 24 שעות. בדיקות אוויר יתבצעו מספר פעמים לאורך העבודות. תוצאות הבדיקות יפורסמו באתר האינטרנט.

ב-12.08.20 התקיים סיור בהשתתפות נציגי המנהל הקהילתי וועד מתחם תע"ש שמטרותיו:

 1. להציג את ההיערכות לעבודות פינוי הקרקע המזוהמת
 2. להציג את מוקדי הזיהום ואת אופן הטיפול בהם
 3. להשיב על שאלות ולמסור כל מידע נדרש נוסף

לצפייה בפרוטוקול הסיור – לחץ כאן