רקע

מפעל "נץ" של תע"ש פעל בבית הכרם משנות ה-50 ועד שנות ה-90 של המאה הקודמת. במפעל יוצרו מוצרי מתכת שונים עבור התעשיה הביטחונית של ישראל. תהליכי הייצור כללו ניקוי וציפוי מתכות וטיפולים כימים שונים.  

מפעל "נץ" של תע"ש פעל בבית הכרם משנות ה-50 ועד שנות ה-90 של המאה הקודמת. במפעל יוצרו מוצרי מתכת שונים עבור התעשיה הביטחונית של ישראל. תהליכי הייצור כללו ניקוי וציפוי מתכות וטיפולים כימים שונים.

 


תעודת זהות

מיקום

המתחם נמצא צפונית לרח' עמירם סיוון ומערבית לדרך בגין. בסמוך לשכונת בית הכרם, ירושלים.

שטח האתר

כ-40 דונם

בעלות קרקע

רמ"י

מועד פינוי

פנוי

מקור הזיהום

תהליכי הייצור במחלקות המפעל השונות כללו בין השאר תהליכי ניקוי אלקליני, תהליכי ציפוי עם קדמיום בדיל וניקל, תהליכי חמצון אנודי של אלומיניום, צביעה והסרות צבע, ניסויי כלים וטיפול כימי שכלל חמצון.

מזהמים פוטנציאלים

תרכובות אורגניות מוכלרות, מרכיבי דלקים, מתכות כבדות וחומרי נפץ.

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

צילום: נטלי קדוש

רקע

הסקר האחרון והמקיף הסתיים בשנת 2019 על ידי חברת LDD לדרישת החברה לאיכות הסביבה.

במהלך הבדיקה בוצעו עשרות דיגומי קרקע וגז קרקע בכל האתר.

קרקע

במהלך ביצוע הסקר התגלה זיהום קרקע רדוד בשלושה אזורים מרכזיים ובעוד כמה מוקדים. המוקדים מאופיינים בשכבת קרקע דקה בעובי של עד כ-5 מטרים.

גז קרקע

ממצאי הסקר מצביעים על זיהום בגז הקרקע ממרכיבים אורגניים מוכלרים הקיים בכל התווך הלא רווי.

דוח ממצאי סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי, מתחם תע"ש בית הכרם, ירושלים, LDD, אפריל 2019

החברה לשירותי איכות הסביבה נערכת לשיקום האתר על ידי חפירה ופינוי של מוקדי הקרקע המזוהמים.

במקביל להיערכות מבוצע תהליך שיתוף הציבור בפרויקט השיקום.

בחודש אוגוסט 2019 נערך כנס תושבים בו הוצגה תכנית שיקום הקרקע לתושבי השכונה. הכנס נערך בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה, החברה לשירותי איכות הסביבה, מנהל קהילתי בית הכרם וועד מתחם תע"ש.

מצגת שיתוף ציבור 12.08.2019