רקע

בתאריך ה – 18.11.2018 התקיים כנס הסברה ושיתוף הציבור בנוגע לפרויקט שיקום אתר סילוק הפסולת בנתניה המנוהל ע"י החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. בכנס לקחו חלק פעיל תושבי השכונה, בעלי עניין שונים, נציגי המשרד להגנת…

בתאריך ה – 18.11.2018 התקיים כנס הסברה ושיתוף הציבור בנוגע לפרויקט שיקום אתר סילוק הפסולת בנתניה המנוהל ע"י החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. בכנס לקחו חלק פעיל תושבי השכונה, בעלי עניין שונים, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי עיריית נתניה ונציגי החברה לשירותי איכות הסביבה.
לעיון במצגת אשר הוצגה בכנס – לחץ כאן.
לצפייה בתוכנית העבודה לשיקום אתר סילוק הפסולת בנתניה – לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 14-15.01.2020 – לחץ כאן.


תעודת זהות

מיקום:

אתר סילוק פסולת נתניה מצוי בחלקה הדרום- מערבי של נתניה

שטח התוכנית:

כ-220 דונם

בעלות קרקע:

רמ"י

שימושי קרקע:

מטמנה

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

סקר גיאופיזי – בדיקות מקדימות לשלב ב' 1

בחודש פברואר 2017 הושלם ביצוע סקר גיאופיזי באתר סילוק פסולת נתניה ע"י חברת איזוטופ בע"מ.

מטרת הסקר הינה להוות בדיקות מקדימות לשלב ב' 1.

לצפייה בסקר הגיאופיזי – לחץ כאן.

סקר קרקע – שוחות "פלנטקס"

בחודש יוני 2017 הושלם ביצוע סקר קרקע שמטרתו הייתה בחינת ריכוז המזהמים בשוחות ששימשו להחדרת שפכי מפעל "פלנטקס".

לצפייה בסקר הקרקע – לחץ כאן.