רקע

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-260 דונם. בשנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילות המכרה נותרו בורות בשטחו והחלה…

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-260 דונם.

בשנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילות המכרה נותרו בורות בשטחו והחלה פעילות הטמנת פסולת בבורות. פעילות זו נמשכה עד שנת 2011.

גוף הפסולת באתר מורכב משכבות של פסולת מעורבת וקרקע. בחלק מהקרקע אותרו מזהמים, בעיקר עופרת ומרכיבי דלק.

בשטח האתר מבוצעות פעולות שיקום אשר כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת.

 

 


תעודת זהות

מיקום

דרום מערב נתניה

שטח האתר

כ-220 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

מטמנה שפעלה במקום עד שנת 2001 ושפכי מפעל "פלנטקס"

מזהמים עיקריים

עופרת ומרכיבי דלק

צפי מועד סיום עבודות

נובמבר 2022

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

לצורך שיקום האתר מבוצעות הפעולות הבאות:

 • חפירת גוף הפסולת – בסה"כ צפויה להיחפר פסולת בנפח משוער של כ- 2 מיליון מ"ק.
 • הפרדת הפסולת מהקרקע
 • פינוי הפסולת מן האתר
 • דיגום קרקע לאחר ניפוי – קרקע בה מאותר זיהום החורג מערכי הסף הרלוונטיים תטופל באמצעות מתקן שטיפה ייעודי (ראו הרחבה מטה). קרקע בה לא מאותרים חריגות כנ"ל משמשת למילוי חוזר באתר או מפונה מהאתר ליעדים אחרים.

עד לחודש אוגוסט 2020 נחפרו כ- 800,000 מ"ק מגוף הפסולת ומולאו בחזרה כ-200,000 מ"ק קרקע לטובת התאמת מפלסים בהתאם לתכנית הבינוי נת/620. מתוך גוף הפסולת שנחפר פונו מהאתר כ- 130,000 טון פסולת אשר מהווים כ-185,000 מ"ק פסולת, וכ-230,000 מ"ק קרקע מזוהמת לקראת טיפול במתקן שטיפת הקרקעות.

על מתקן שטיפת הקרקעות

המתקן, אשר הקמתו החלה ביוני 2020, ישמש לשטיפת קרקע מזוהמת באתר עצמו. מדובר במתקן ראשון בישראל המשתמש בטכנולוגיה מתקדמת לצורך הפרדת הזיהום מהפרקציה החולית וריכוזה בפרקציה החרסיתית.

הקרקע הנקייה תושב לאתר והזיהום המרוכז בנפח קרקע מצומצם יפונה לאתרי הקצה.

 

 

מדוע צריך לשקם את האתר?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאים המצביעים על זיהומים הקיימים באתר, המהווים סיכון לבריאות הציבור ועל רקע הרצון לפתח את האתר לשימושי קרקע אחרים.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

צפי לסיום: נובמבר 2022.

מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום כוללת פינוי הפסולת מהאתר וניקוי הקרקע בה אותרו מרכיבי מזהמים באמצעות טיפול במתקן שטיפה ייעודי. תחילת פעילות המתקן צפויה בשבועות הקרובים. עם סיום שלב זה במחצית שנת 2021, יחל שלב התאמת מפלסים לפי תכנית נת/620, אשר צפויה להסתיים בנובמבר 2022.

מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח על העבודות באתר מתבצע מבוצעת על ידי הגופים הבאים:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה – פיקוח על עבודת הקבלן וביצוע בקרה.
 • המשרד להגנת הסביבה וחברת הבקרה המופעלת על ידו – פיקוח על העבודות באתר.

מה מצפים להשיג בתום השיקום?

לאחר שיקום הקרקע והתאמת המפלסים, ניתן יהיה לפתח האתר לשימושי קרקע שונים.

מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ננקטים מירב הפעולות על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום:

 • מניעת מטרדי אבק – הרטבת דרכים ע"י מכליות ועצירת עבודה במזג אוויר קיצוני.
 • מניעת זליגת פסולת – איסוף פסולת בהתאם לצורך. כמו כן, לקראת החורף הקרוב, הקבלן המבצע של החברה לשירותי איכות הסביבה ישלים את הקמת סוללות ההגנה שנבנו באתר, ויקים סוללת הגנה עם שיפועים הפוכים מעל המצוק, למניעת זליגת פסולת ככל הניתן מכיוון האתר אל עבר החוף. הנ"ל מבוצע בתיאום עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, לאחר גשמים ומזג אוויר סוער, מבוצע ניקיון של חוף הים.
 • בדיקות ניטור איכות אוויר – מבוצעות מעת לעת. דו"חות ניטור האוויר מפורסמים תחת לשונית מסמכים.

האם קיימת כתובת למידע ולפניות הציבור

תהליך השיקום מלווה על ידי יועצים מומחים לקשרי קהילה, שתפקידם לנהל את הקשר עם התושבים ולוודא שהמידע מועבר בשקיפות ובבהירות. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם נציגי התושבים ועושים ככל הניתן בכדי לשתף את הגורמים הרלוונטיים בתהליך.

בסוף שנת 2018 נערך מפגש שיתוף ציבור. להלן קישור למצגת מתוך המפגש.

בנוסף, ניתן לפנות בכל שאלה למייל  remediation-tzibur@escil.co.il

 

דוחו"ת ניטור אוויר:

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 14-15.01.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 23-24.02.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2020 – לחץ כאן

מסמכים נוספים:

לצפייה בפרוטוקול מפגש עם תושבים ופעילים שנערך ב-29.06.2020 – לחץ כאן

לצפייה במצגת ממפגש שיתוף הציבור שנערך ב-18.11.2018 –  לחץ כאן 

דו"חות ווידוא ניקיון ואישורי NFA:

לצפיה בדוח סקר קרקע ווידוא ניקיון 1 – בוצע על ידי חברת לודן – מרץ 2019 – לחץ כאן

לצפיה בדוח ממצאי סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי- סקר ווידוא ניקיון שלב ב' – בוצע על ידי חברת LDD – מרץ 2020 – לחץ כאן

לצפיה בדוח סקר קרקע מוודא שלב ג' (אזור סולסי) – בוצע על ידי חברת לודן – יולי 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 3 – המשרד להגנת הסביבה – יולי 2020 – לחץ כאן