רקע

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-220 דונם. בשנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילות המכרה נותרו בורות בשטחו והחלה…

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה (להלן האתר) ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-220 דונם.

בשנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילות המכרה נותרו בורות בשטחו והחלה פעילות הטמנת פסולת בבורות. פעילות זו נמשכה עד שנת 2011.

בשטח האתר מבוצעות פעולות שיקום אשר כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת.

אופי הזיהום

גוף הפסולת באתר מורכב משכבות של פסולת מעורבת וקרקע. בחלק מהקרקע אותרו מזהמים, בעיקר עופרת ומרכיבי דלק.

 


תעודת זהות

מיקום

דרום מערב נתניה

שטח האתר

כ-220 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

מטמנה שפעלה במקום עד שנת 2001 ושפכי מפעל "פלנטקס"

מזהמים עיקריים

עופרת ומרכיבי דלק

צפי מועד סיום עבודות

נובמבר 2022

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

לצורך שיקום האתר מבוצעות הפעולות הבאות:

 • חפירת גוף הפסולת – בסה"כ צפויה להיחפר פסולת בנפח משוער של כ- 2 מיליון מ"ק.
 • הפרדת הפסולת מהקרקע
 • פינוי הפסולת מן האתר
 • דיגום קרקע לאחר ניפוי – קרקע בה מאותר זיהום החורג מערכי הסף הרלוונטיים מטופלת באמצעות מתקן שטיפה ייעודי (ראו הרחבה להלן). קרקע בה לא מאותרים חריגות כנ"ל משמשת למילוי חוזר באתר או מפונה מהאתר ליעדים אחרים.

עד לחודש יולי 2020 נחפרו כ- 750,000 מ"ק מגוף הפסולת ומולאו בחזרה כ-100,000 מ"ק קרקע לטובת התאמת מפלסים בהתאם לתכנית הבינוי נת/620. מתוך גוף הפסולת שנחפר פונו מהאתר כ- 130,000 טון פסולת אשר מהווים כ-185,000 מ"ק פסולת, וכ-230,000 מ"ק קרקע מזוהמת לקראת טיפול במתקן שטיפת הקרקעות.

על מתקן שטיפת הקרקעות

המתקן, אשר הקמתו החלה ביוני 2020, ישמש לשטיפת קרקע מזוהמת באתר עצמו. מדובר במתקן ראשון בישראל המשתמש בטכנולוגיה מתקדמת לצורך הפרדת הזיהום מהפרקציה החולית וריכוזה בפרקציה החרסיתית.

הקרקע הנקייה תושב לאתר והזיהום המרוכז בנפח קרקע מצומצם יפונה לאתרי הקצה.

 

 

מדוע צריך לשקם את האתר?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאים המצביעים על זיהומים הקיימים באתר, המהווים סיכון לבריאות הציבור ועל רקע הרצון לפתח את האתר לשימושי קרקע אחרים.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

צפי לסיום: נובמבר 2022

מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום כוללת פינוי הפסולת מהאתר וניקוי הקרקע בה אותרו מרכיבי מזהמים באמצעות טיפול במתקן שטיפה ייעודי. תחילת פעילות המתקן צפויה בשבועות הקרובים. עם סיום שלב זה במחצית שנת 2021, יחל שלב התאמת מפלסים לפי תכנית נת/620, אשר צפויה להסתיים בנובמבר 2022.

מי מפקח על תהליך השיקום?

פיקוח על העבודות באתר ובקרת איכות מבוצעת על ידי הגופים הבאים:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה – פיקוח על עבודת הקבלן וביצוע בקרה.
 • המשרד להגנת הסביבה וחברת הבקרה המופעלת על ידו.

מה מצפים להשיג בתום השיקום?

לאחר שיקום הקרקע והתאמת המפלסים, ניתן יהיה לפתח האתר לשימושי קרקע שונים.

מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ננקטים מרב הפעולות על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום:

 • מניעת מטרדי אבק – מכליות מרטיבות את הדרכים, מערפל תעשייתי משמש להנחית אבק מרחף ובעת היווצרות מטרדים נעצרות העבודות באופן מיידי.
 • מניעת זליגת פסולת – בוצע גידור חוף הים לשם הסרת מפגעי פסולת, בנוסף מבוצע איסוף פסולת במידת הצורך.
 • בדיקות ניטור איכות אוויר – מבוצעות מעת לעת. דו"חות הניטור מתפרסמים תחת לשונית מסמכים.

האם קיימת כתובת למידע ולפניות הציבור

תהליך השיקום מלווה על ידי יועצים מומחים לקשרי קהילה, שתפקידם לנהל את הקשר עם התושבים ולוודא שהמידע מועבר בשקיפות ובבהירות. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם נציגי התושבים ועושים ככל הניתן בכדי לשתף את הגורמים הרלוונטיים בתהליך.

בסוף שנת 2018 נערך מפגש שיתוף ציבור. להלן קישור למצגת מתוך המפגש.

בנוסף, ניתן לפנות בכל שאלה למייל: remediation-tzibur@escil.co.il

דוחו"ת ניטור אוויר:

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 14-15.01.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 23-24.02.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2020 – לחץ כאן

מסמכים נוספים:

לצפייה בפרוטוקול מפגש עם תושבים ופעילים שנערך ב-29.06.2020 – לחץ כאן

לצפייה במצגת ממפגש שיתוף הציבור שנערך ב-18.11.2018 –  לחץ כאן