מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-260 דונם. בשנות ה-60-80  של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילותו נותרו בורות בשטח, אשר החלו לשמש להטמנה של פסולת, לרבות פסולת...

מתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה ממוקם בדרום מערב העיר ושטחו כ-260 דונם.

בשנות ה-60-80  של המאה ה-20 פעל במקום מכרה כורכר. לאחר סיום פעילותו נותרו בורות בשטח, אשר החלו לשמש להטמנה של פסולת, לרבות פסולת עירונית ותעשייתית. האתר אמנם נסגר רשמית בשנת 1996, אך המשיך לשמש כמטמנה אזורית עד לשנת 2001.

גוף הפסולת באתר מורכב משכבות של פסולת מעורבת, פסולת תעשייתית וקרקע. בחלק מהקרקע אותרו מזהמים, בעיקר עופרת ומרכיבי דלק. במהלך העבודות התגלו גם שרידי תחמושת שמקורם במחנה צבאי בריטי שפעל במקום. כמו כן, במהלך השנים הופעלו באתר שוחות להחדרת שפכי מפעל טבע פלנטקס, אשר היו פעילות עד שנת 1995. עומקן הינו כ–12 מטרים ותכולתן מוערכת בכ– 500 מ"ק.

באתר מבוצעות פעולות שיקום אשר כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת. באזורי שוחות הפלנטקס נבדקת המצאות מזהמים המאפיינים את פעילות המפעל. החפירה מתבצעת עד לתחתית השוחה ואף מעבר לכך במידת הצורך.

לאחר השלמת עבודות השיקום המתבצעות במקטעים, מתבצע שלב התאמת מפלסים לטובת תכנית הפיתוח העתידית נת/620.

העבודות מבוצעות תוך מזעור מפגעים סביבתיים אפשריים: מניעת מטרדי אבק, ניטור אוויר, מניעת זליגת פסולת לאזור חוף הים ואיסופה, פעולות לצמצום מי הנגר ועוד. בנוסף, בוצעה העתקת גיאופיטים של אירוס הארגמן אל שטח השמורה הסמוך, בתיאום עם רשות הטבע והגנים והאקולוגית העירונית של עיריית נתניה.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

דרום מערב נתניה

שטח האתר

כ-260 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

מטמנה שפעלה במקום עד שנת 2001 ושפכי מפעל "פלנטקס"

מזהמים עיקריים

עופרת ומרכיבי דלק

צפי מועד סיום עבודות

אפריל 2023

גלריה

מטרת עבודות השיקום היא להסיר את המפגע הסביבתי ואת הסיכונים לבני האדם ולסביבה כתוצאה מחשיפה לקרקע המזוהמת, ולהשיב את השטח לציבור.

בשלב הראשון של עבודות השיקום מבוצעת חפירה של הפסולת שהוטמנה באתר לאורך השנים. לאחר מכן נעשית הפרדה בין הפסולת לבין הקרקע המקיפה אותה. הפסולת המופרדת מסולקת לאתרי הטמנה מורשים כדין, הכוללים תשתיות מתאימות אשר מונעות מהזיהום לחלחל לתת הקרקע. הקרקע המופרדת מהפסולת נערמת במערומים, נדגמת ומטופלת לפי רמת וסוג הזיהום:

 1. קרקע לא מזוהמת – קרקע אשר איננה חורגת מערכי הסף אשר הוגדרו כמתאימים לאזורי מגורים מושבת חזרה למילוי באתר ללא שום צורך בטיפול נוסף.
 2. קרקע מזוהמת בדלקים ו/או מתכות ברמה נמוכה – אינה חורגת מערכי הסף אשר הוגדרו כמתאימים לאזורי תעשייה, מושבת לשימוש באזורי תעשייה או שימוש כקרקע לכיסוי במטמנות מורשות.
 3. קרקע מזוהמת בדלקים ו/או מתכות ברמה גבוהה – נדרשת להעברה לטיפול באתרים מורשים ייעודיים. על מנת לצמצם את היקפי הפינוי של הקרקע מהאתר ולאפשר השבה במקום, הוקם באתר אס"פ נתניה מתקן שטיפת קרקע חדשני.

הטיפול בקרקע המזוהמת במתקן השטיפה מתבסס על הפרדה פיזיקלית של מרכיבי הקרקע השונים על בסיס גודל: חצץ, חול וחרסית תוך כדי שטיפת המזהמים בעזרת מים.

ראשית התהליך היא בהפרדת של הפרקציות (החלקים) הגדולות – חצץ, פיסות ניילון קטנות, חתיכות פלסטיק וכו' מהקרקע המזוהמת. בתום התהליך הפרקציות הללו יכולות להוות חומר גלם לשימושים שונים. בשלב הבא מופרד החול הנקי מהקרקע המזוהמת, למטרות של שימוש חוזר. בסיום התהליך מרוכז הזיהום בחלק החרסיתי של הקרקע, מקטע זה מפונה לאתרי קצה מורשים להמשך הטיפול.

הודות לטיפול המתקדם, 90% מהקרקע המזוהמת מטופלת במקום והיתרה מועברת להמשך טיפול באתרים מורשים חיצוניים.

 

 

 

מדוע צריך לשקם את האתר?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאים המצביעים על זיהומים הקיימים באתר, המהווים סיכון לסביבה, ולבריאות הציבור.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון רב בשיקום קרקעות, בריכות חומציות, מטמנות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

צפי לסיום: אפריל 2023

מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום כוללת פינוי הפסולת מהאתר וניקוי הקרקע בה אותרו מרכיבי מזהמים באמצעות טיפול במתקן שטיפה ייעודי. בעת השלמת עבודות הזיכוי הסביבתי במקטע מסוים מתחיל שלב התאמת מפלסים לפי תכנית נת/620, אשר צפויה להסתיים בנובמבר 2022.

מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח על העבודות באתר מתבצע מבוצעת על ידי הגופים הבאים:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה מפקחת ומבקרת את עבודת הקבלן והמשרד להגנת הסביבה כרגולטור מהווה נדבך נוסף בפיקוח.
 • כל העבודה מבוצעת על פי הנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה
 • סקר ווידוא ניקיון (במסגרת הסקר מבוצעות אנליזות קרקע במטרה לבחון הגעה לערכי יעד הנדרשים) מבוצע על ידי מעבדת דיגום מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות הקשורה חוזית לחברה ולא לקבלן. עבודות שיקום במתחמים שונים מסתיימות עם הגעה לערכי יעד סביבתיים הנדרשים.
 • עבודות התאמת המפלסים באתר מבוקרות ומפוקחות על ידי נציגות של ח.ל.ת. נתניה.

מה מצפים להשיג בתום השיקום?

לאחר שיקום הקרקע והתאמת המפלסים, ניתן יהיה לפתח האתר לשימושי קרקע שונים.

מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ננקטים מירב הפעולות על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום:

 • מניעת מטרדי אבק – הרטבת דרכים ע"י מכליות ועצירת עבודה במזג אוויר קיצוני.
 • בדיקות ניטור איכות אוויר – מבוצעות מעת לעת. דו"חות ניטור האוויר מפורסמים תחת לשונית מסמכים.
 • מניעת זליגת פסולת – איסוף פסולת בהתאם לצורך, לאחר גשמים ומזג אוויר סוער, מבוצע ניקיון של חוף הים. בוצעה הסדרה של ניקוז עבור השכונות הסובבות על מנת לצמצם את מי נגר העוברים באתר ובכך לצמצם משמעותית את פוטנציאל זליגת הפסולת יחד עם מי הגשמים.

 האם קיימת כתובת למידע ולפניות הציבור

תהליך השיקום מלווה על ידי יועצים מומחים לקשרי קהילה, שתפקידם לנהל את הקשר עם התושבים ולוודא שהמידע מועבר בשקיפות ובבהירות. אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם נציגי התושבים ועושים ככל הניתן בכדי לשתף את הגורמים הרלוונטיים בתהליך.

החל מיום תחילת הפרויקט ועד היום נערכו מספר מפגשים וסיורים עם הציבור ופעילים סביבתיים.

בנוסף, ניתן לפנות בכל שאלה למייל:  remediation-tzibur@escil.co.il

בדף זה מוצגים מסמכים, דו"חות וסקרים משלבי השיקום השונים 

דוחו"ת ניטור אוויר:

בכדי לשמור על איכות הסביבה ובריאות הציבור במהלך ביצוע עבודות השיקום ועל מנת לוודא שמזהמים לא נישאים באוויר ויוצאים מחוץ לגבולות האתר לסילוק פסולת בנתניה, מבצעת החברה לשירותי איכות הסביבה בדיקות איכות אוויר תקופתיות מאז תחילת הפעילות באתר.

סט הבדיקות לבדיקת המזהמים הרלוונטיים לפעילות האתר, כולל בדיקת אבק מרחף, אבק כללי וחלקיקים בגודל (PM10) שיכולים לחדור למערכת הנשימה, וכן מתכות באבק.

הבדיקות מבוצעות ב-3 נקודות דיגום הממוקמות בגבולות האתר ובהתאם לתנאים המטאורולוגיים (כיוון הרוחות) במטרה לבחון את פיזור המזהמים אל מחוץ לגבולותיו.

ניתן לצפות בכל דו"חות ניטור האוויר שבוצעו באתר:

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 20-21.11.2018 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 14-15.01.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 23-24.02.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 25-26.08.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 8-9.12.2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 9-10.03.2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2021  – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 13-14.07.2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 9.08.2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 27-28.04.2022 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 8-9.06.2022 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 13-14.09.2022 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 11-12.12.2022 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 28-29.03.2023 – לחץ כאן

מסמכים נוספים:

לצפייה בפרוטוקול מפגש עם תושבים ופעילים שנערך ב-29.06.2020 – לחץ כאן

לצפייה במצגת ממפגש שיתוף הציבור שנערך ב-18.11.2018 –  לחץ כאן 

לצפייה בפרוטוקול סיור הקרן הירוקה שנערך ב- 04.01.2023 – לחץ כאן

לצפייה במצגת מסיור הקרן הירוקה שנערך ב- 04.01.2023 – לחץ כאן

דו"חות וסקרים – שלב א': 

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 1- בוצע על ידי חברת לודן – מרץ 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 2 – בוצע על ידי חברת LDD – מרץ 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 3 – בוצע על ידי חברת לודן – יולי 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון 4 – בוצע על ידי חברת לודן – ספטמבר 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון פוליגון  5 – בוצע על ידי חברת לודן – אפריל 2021 – לחץ כאן

אישורי NFA שלב א':

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 1+ 2 – מרץ 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 3 – יולי 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 4 – אוקובר 2020 – לחץ כאן

לצפיה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון פוליגון 5 –  אפריל 2021 – לחץ כאן

דו"חות וסקרים שלב ב':

לצפייה בדו"ח סקר קרקע מוודא שלב ב' – פוליגון 1, בוצע על ידי חברת לודן, אוגוסט 2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע מוודא שלב ב' – פוליגון 2, בוצע על ידי חברת לודן, נובמבר 2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע מוודא שלב ב' – פוליגון 3, בוצע על ידי חברת לודן, פברואר 2022 – לחץ כאן

אישורי NFA שלב ב':

לצפייה באישור NFA – פוליגון 1, שלב ב', דצמבר 2021 – לחץ כאן

לצפייה באישור NFA – פוליגון 2, שלב ב', נובמבר 2021 – לחץ כאן

לצפייה באישור NFA – פוליגון 3, שלב ב', 21 מרץ 2022 – לחץ כאן

בדף זה יעלו עדכונים שוטפים ודו"חות במהלך עבודות השיקום במתחם אס"פ (אתר סילוק פסולת) נתניה. העבודות כוללות סילוק הפסולת לאתרים מורשים וטיפול בקרקע מזוהמת.

ינואר 2024 – עדכון לוחות זמנים

הושלמו עבודות החפירה והניפוי של כלל הפסולת שהוטמנה באתר (חפירה כוללת של 3,000,000 מ"ק), בימים אלה מתבצע פינוי של הפסולת שהופרדה לצד השלמת השטיפה של הקרקעות במתקן השטיפה הייעודי באתר.

מתקן השטיפה שהוקם באתר אפשר צמצום של כ – 90% בקרקע שנדרשה לפינוי מהאתר, ובכך צמצם באופן משמעותי את ההובלות מהאתר והעומסים במתקני הטיפול.

המועד המעודכן להשלמת השיקום הינו חודש אפריל 2024.

כ – 80% מהאתר השלימו את התהליך לזיכוי סביבתי (הקרקע נבדקה ונמצא כי היא עומדת בערכי הסף המוגדרים לאזורי מגורים).

מסוף שנת 2023 החלו בצפון האתר עבודות הפיתוח לשכונת שירת הים.

 

פברואר 23 – צפו בסרטון החדש שמתאר את שיקום אתר סילוק פסולת נתניה 

 

ינואר 23 – ביקור הקרן הירוקה לשמירה על הטבע באס"פ נתניה 

ב – 04/01/2022 התארחו באתר שיקום אס"פ נתניה נציגי הקרן הירוקה לשמירה על הטבע, פעילים סביבתיים ושכנים על מנת להתעדכן ולהכיר מקרוב את עבודות השיקום באתר.

במסגרת הביקור נציגי החברה לשירותי איכות הסביבה ונציג המשרד להגנת הסביבה נתנו הסבר מקיף על הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות המדינה ועל  אופן השיקום ושלבי העבודה עד להשלמת השיקום הסביבתי (קבלת מסמך  – NFA (No Further Action של האתר. לאחר מכן, התקיים סיור בו הוצגו עבודות ניפוי הפסולת ופעילות המתקן לשטיפת קרקע מזוהמת הייחודי המאפשר טיפול בקרקע והשבתה באתר.

פרוטוקול הביקור, הכולל את עיקרי הנושאים שהוצגו לצד המצגת שהוצגה בסיור, ניתן למצוא תחת לשונית מסמכים (תחת כותרת: מסמכים נוספים).

ינואר 23 – סבבי דיגום אוויר במסגרת הבקרה הרבעונית על איכות האוויר בסביבת האתר

בחודשים ספטמבר ודצמבר 2022 בוצעו שני סבבי דיגום אוויר במסגרת הבקרה הרבעונית על איכות האוויר בסביבת האתר.

ממצאי הדיגום של חודש ספטמבר: לא זוהו ריכוזים חורגים מהערכים הסביבתיים במדידות PM10 ומתכות. בדיגום התלת שעתי זוהה ריכוז TSP החורג מהערכים הסביבתיים בשלושת הנקודות. חשוב להדגיש כי TSP איננו אבק נשים ואינו מהווה סכנה בריאותית.

ממצאי הדיגום של חודש דצמבר: לא זוהו חריגות באף אחד מהפרמטרים.

ניתן לעיין בדו"חות המלאים תחת לשונית המסמכים.

יוני 22 – ביקור השרה להגנת הסביבה באתר שיקום מטמנת פסולת בנתניה

ב-14 ביוני 2022 ערכה השרה להגנת הסביבה, חברת הכנסת תמר זנדברג, סיור באתר שיקום מטמנת פסולת בנתניה.

במסגרת הסיור הוצגו לשרה:

 • פעילות של זרוע ביצוע במסגרת הפרויקט הלאומי לשיקום קרקעות מזוהמות של המדינה.
 • עבודות שיקום המטמנה שהושלמו עד כה.
 • מתקן השטיפה הייחודי המאפשר טיפול בקרקע המזוהמת באתר עצמו.
 • יתרת העבודות הצפויות להסתיים עד אפריל 2023.

התלוו אל השרה זנדברג נציגי המשרד להגנת הסביבה, מנכ"לית המשרד, גלית כהן, סמנכ"לית המשרד, שולי נזר, מנהל מחוז מרכז, גידי מזור, ראש אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות, אבי חיים, ממונה קרקעות מזוהמות, נועם פוניה, ממונה סקרי סיכונים, דר חני עבדת ומנהלת תחום תשתיות במחוז מרכז נטע עשהאל.

פעילות זרוע ביצוע ועבודות השיקום הוצגו על ידי מנכ״ל החברה לשירותי איכות הסביבה בועז הירש, סמנכ״ל שיקום קרקעות המדינה אולג גרנד ומנהלת הפרויקט מרינה בלנקי.

אפריל 22 – השלמת עבודות זיכוי סביבתי ב-10 דונם נוספים

בימים אלה מושלמות עבודות זיכוי סביבתי בכ-10 דונם, המצטרפים לכ-160 דונם שכבר הושלמו מתוך 260 דונם המהווים את שטחו הכולל של האתר.

כחלק מעבודות השיקום פונו מהאתר כ – 500,000 טון פסולת ועוד כ – 100,000 טון קרקע טופלו במתקן שהוקם באתר לטובת עבודות השיקום.

הודות לטיפול המתקדם במתקן, הצלחנו להביא לחסכון בשינוע של למעלה מ – 1000 משאיות לאתרי הטיפול, כמו גם לצמצם משמעותית הטמנת הקרקע המזוהמת. הקרקע המטופלת במקום מושבת וכך נחסך בחלקו ייבוא של קרקע חדש לאתר.

מרץ 2022 – ניקיון פסולת בשמורה

במסגרת פעילות שוטפת לצמצום מפגעים הנובעים מעבודות השיקום ומתנאי מזג האוויר, מתבצע ניקיון של פסולת ניילונים המצטברת בשמורה באמצעות הצוות במקום. היקף סבבי הניקיון נערכים אחת לחודש לכל הפחות ותואמים את הצרכים בשטח.

מדי יום נבדק מצב הניקיון בשמורה ומתנהל קשר צמוד בנושא מול האקולוג העירוני.

סבב הניקיון האחרון שהתקיים ב-2 במרץ בוצע בשיתוף פעולה עם צוות מטעם עיריית נתניה.

ינואר 2022 – עדכון לוחות הזמנים

במהלך עבודות השיקום בוצעה הערכה נוספת של גוף המטמנה ומתוכה עולה כי בפועל ההיקף הוא 3,000,000 מ"ק, כ –  1,000,000 מ"ק יותר מההערכה מוקדמת אשר בוצעה בתחילת העבודות. על כן, ההיקף העדכני מצריך תוספת של כשנה וחצי של עבודות עד לשיקום המוחלט של המטמנה והמועד המעודכן להשלמת עבודות הזיכוי הסביבתי הינו אפריל 2023.

דצמבר 2021 – השלמת עבודות השיקום באזור הוואדי הצפוני

במהלך חודש מאי 2021 החלו עבודות חפירת גוף הפסולת באזור הוואדי הצפוני, במהלכן התגלו במקום כיסי פסולת בעומק של כ– 25 מ'.

עבודות השיקום הושלמו, בוצעו שני סקרים מוודאים ונתקבלו שני אישורים בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום.

מעתה ואילך עבודות השיקום יתרכזו במקטע המערבי בדרום האתר.

לצפייה בדו"ח סקר קרקע מוודא שלב ב' – פוליגון 1, בוצע על ידי חברת לודן, אוגוסט 2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע מוודא שלב ב' – פוליגון 2, בוצע על ידי חברת לודן, נובמבר 2021 – לחץ כאן

לצפייה באישור NFA – פוליגון 1, שלב ב', דצמבר 2021 – לחץ כאן

לצפייה באישור NFA – פוליגון 2, שלב ב', נובמבר 2021 – לחץ כאן

אוגוסט – 2021 – דו"ח ניטור אוויר

במהלך החודשים יולי ואוגוסט (2021) בוצעו שני סבבי דיגום אוויר.

בחודש יולי בוצע סבב דיגום בשלוש נקודות, אשר נפרסו לאורך הגדר המזרחית של האתר בחלקו הפנימי, במטרה לנתח את השפעת פעילות האתר על הסביבה.

ממצאי הדיגום: לא זוהו ריכוזים גבוהים מהערכים הסביבתיים במדידות PM10 ומתכות. בדיגום התלת שעתי זוהה ריכוז TSP גבוה מהערכים הסביבתיים בנקודה הממוקמת בדרום האתר, בסמוך לאזור החנייה.

בהמשך לכך בוצע סבב דיגום נוסף של פרמטר TSP (תלת שעתי) במיקוד על שטח הגבול הדרומי של האתר. סבב זה כלל פריסה של שלוש נקודות דיגום: באזור החנייה, על גשר השמורות מעל הגדר על גבול האתר, ועל גשר השמורות באזור שלולית החורף מעבר לכביש.

ממצאי הדיגום הנוסף: בעוד שבתוך האתר (באזור החנייה) נמצאו ערכי  TSP גבוהים יחסית (591 מ"ג/מק"ת, כאשר ערך הסף הסביבתי אינו רלוונטי למדידה המתבצעת בתוך האתר), מחוץ לאתר ובסמוך לאזורי מגורים ופנאי אין ביטוי לחריגה הנ"ל וערכי ה – TSP תקינים (130 מ"ג/מק"ת כאשר ערך הסף הינו 300 מ"ג/מק"ת).

ניתן לעיין בדו"חות המלאים תחת לשונית המסמכים.

יולי 2021 – דו"ח ניטור אוויר

בסוף חודש מאי 2021 נערכה בדיקת איכות אוויר במספר נקודות מסביב לאתר. מביניהן התגלתה חריגה בריכוז האבק המרחף (TSP) במדידה התלת שעתית ב – 2 מתוך 3 נקודות דיגום.

מתוך סך האבק הנמדד בנקודות שחרגו לא נמצאו ריכוזים חריגים באבק בעל חלקיקים קטנים אשר חודרים למערכת הנשימה (PM10) ובמתכות (המזהם העיקרי בקרקע שבאתר).

יש לציין כי בעת הדיגום שרר מזג אוויר חם ויבש וקצב העבודות באתר היה גבוה יחסית. יחד עם זאת, אנו משערים כי רוחות צפון מזרחיות שהגיעו מכיוון שדרות בן גוריון (ולא מכיוון הים הנפוצות בשגרה), הן אלו שהובילו לריכוזי אבק ממקורות שלא קשורים באתר.

כמו כן, בכוונתנו לבצע דיגום חודשי במהלך חודשי הקיץ בכדי לוודא כי חריגות באבק לא יישנו עוד.

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריך 26-27.05.2021  – לחץ כאן

תמונות של מיכלית ההרטבה למניעת מפגעי אבק במהלך העבודות באתר:

יולי 2021 – התחלת עבודות השיקום באזור הוואדי הצפוני

במהלך חודש מאי החלו עבודות חפירת גוף הפסולת באזור הוואדי הצפוני, אשר צפויות להמשך עד סוף אוגוסט.

כיסי הפסולת באזור זה מגיעים לעומק של כ – 20 מטרים, מטרים ספורים מעל לקו החוף.

לאחר השלמת העבודות במקטע הנ"ל, הן יתרכזו בחלקו הדרומי של האתר, שם נמשכות העבודות במקביל.

יוני 2021 – דיגום בעקבות תלונות על ריח העולה מהים

במהלך חורף 2020-2021 התקבלו תלונות לגבי ריח העולה מהים בסמיכות לאזור הדרומי של המטמנה. בעקבות כך, במהלך חודש פברואר 2021 נערכו דיגומי מי תהום וים על ידי רשות המים ועמותת "צלול".

הדיגום שבוצע על ידי רשות המים בחן את מי הים ומי התהום לנוכחות מזהמים שמקורם מתעשיית התרופות מאחר ובמהלך השנים הופעלו באתר המטמנה שוחות להחדרת שפכי מפעל טבע פלנטקס (עד שנת 1995).

 החברה לשירותי איכות הסביבה המשקמת את המטמנה הצטרפה לדיגום וסייעה באיתור המקטע המקביל לשוחות ובהנגשה לאזור הדיגום, במקביל נדגמו מי התהום על ידי החברה.

הדיגום של החברה כלל בדיקת חומרים המאפיינים את אופי הזיהום במטמנה, לרבות TPH (שאריות של דלקים), sVOCs ו – VOCs  (פחממנים נדיפים וסמי-נדיפים), מתכות ו – pH.

לא נמצאו ממצאים חריגים בדיגום זה.

לצפייה בדו"ח הממצאים – לחץ כאן | ולחץ כאן

המשך הטיפול בנושא מי התהום מתבצע על ידי רשות המים, כאשר החברה עומדת בקשר שוטף עם שאר גורמי המקצוע האמונים על הנושא ומסייעת ככל שתדרש לכך.

אפריל 2021  – ניטור אוויר

בתאריך 09-10.03.21 בוצע סקר אוויר סביבתי המשקף את פעילות האתר ברבעון הראשון של שנת 2021. בשלושת נקודות הדיגום, ריכוזי המזהמים באתר (אבק ומתכות) נמצאו תקינים ואינם עולים על ערכי הסף הסביבתיים.

לצפייה בדו"ח ניטור אוויר מתאריכים 9-10.03.2021 – לחץ כאן

ינואר 2021  – השלמת העבודות בשלב א'

בדצמבר 2020 הושלמו עבודות השיקום הסביבתי בכלל שטחי שלב א' של הפרויקט (ראה איור מטה), בעקבות השלמת הזיכוי הסביבתי לשלב זה הועתקו הכניסה לאתר ושטח ההתארגנות לצדו הדרומי של האתר, הרחק מאזורי המגורים. בהמשך להשלמת העבודות, הופחתה תנועת הכלים והמשאיות באזור המזרחי והצפוני של האתר.

חקירת שטח שלב א' הושלמה ונתקבלו מסמכי זיכוי סביבתי (NFA) לשטח הנ"ל (לצפייה בדו"חות תחת לשונית מסמכים). השטח הועבר לח.ל.ת. נתניה לשם תחילת ביצוע עבודות תשתית.

יולי 2020 –  הקמת מתקן שטיפה לטיפול ומחזור קרקע מזוהמת

מדובר במתקן ראשון מסוגו בארץ, אשר נועד לטפל בקרקע המזוהמת אשר נחפרה באתר הנ"ל. מלבד יתרונות בטיפול היעיל יותר בקרקע, למתקן גם יתרונות סביבתיים משמעותיים, לרבות מחזור הקרקע בשטח האתר, וכן צמצום ניכר של כמות הקרקע המשונעת לאתרי הקצה באמצעות משאיות.