חלופות הטיפול
במתחם עתלית קיימים שלושה אתרי זיהום ידועים: אתר מפעל "פרמוט" לחיסון עצים (ושטח ייבוש עצים לידו), אתר פסולת ומחנה צבאי לשעבר.

על אתר רכס עתלית

ניהול העבודות הסביבתיות באתר רכז עתלית התבצע עד יוני 2016 ע"י חברת...

במתחם עתלית קיימים שלושה אתרי זיהום ידועים: אתר מפעל "פרמוט" לחיסון עצים (ושטח ייבוש עצים לידו), אתר פסולת ומחנה צבאי לשעבר.

על אתר רכס עתלית

ניהול העבודות הסביבתיות באתר רכז עתלית התבצע עד יוני 2016 ע"י חברת מבנה תעשיות, במימון רמ"י. רק שניים מהמתחמים (אתר "פרמוט" ואתר הפסולת) הועברו לניהול זרוע הביצוע של הפרויקט בשלב השיקום.
במתחם עתלית קיימים שלושה אתרי זיהום ידועים:

אתר מפעל "פרמוט – חברה ישראלית לחיסון עצים", שפעל במקום משנות החמישים ועד לפני מספר שנים. בתהליך חיסון העצים (איפרגנציה) הוחדר לעץ חומר שימור וחיטוי (כדי לספק לו עמידות לאורך זמן). הפעולות כללו שימוש במתכות כבדות דוגמת ארסן ו/או כרום.

מפה

בין המפעל לאתר הפסולת מחבר שביל עפר באורך של כ-300 מ', עליו היו מונחים עצים לייבוש בסיום תהליך החיסון. כיום לאורך השביל ובסביבת המפעל נמצאים כ-150 עמודי עץ החשודים כמחוסנים, במשקל ממוצע מוערך של 200 ק"ג כל אחד.
בימים אלו הושלם סקר קרקע לתיחום הזיהום. כמות הקרקע המזוהמת במתכות לטיפול מוערכת בכ-50,000 טון. מבדיקות שהתקבלו לאחרונה נראה כי רובה המוחלט של הקרקע המזוהמת במתכות מתאימה לפינוי לאתר פסולת מעורבת.

אתר הפסולת "המזבלה" שימש במשך כ-35 שנים כאתר פסולת לתושבי עתלית ולגורמים שונים הפעילים באזור.
הפסולת באתר זה כוללת פסולת בניין, עודפי עפר, גרוטאות ומרכיבי פסולת אחרים.
בימים אלו הושלם סקר קרקע לאיפיון סוג הפסולת במטמנה. נפח הפסולת המוערך הוא כ-40,000 מ"ק, כאשר אחוז הקרקע המשוער הוא כ-50% מהנפח.

אתר המחנה הצבאי, המתפרס על שטח של כ-147 דונם, ושימש לאחסנה ולצרכים שונים עוד מתקופת המנדט הבריטי. על פי תצלומי אוויר, נראה כי היו בשטח אזורים תחומים על משטחי בטון מסודרים שביניהם סוללות עפר, לצורך אחסנה פתוחה של תחמושת וציוד; חלק מהשטחים היה מקורה בסככות ו/או בכיסוי ברזנט.
בשטח זה הושלם סקר הקרקע והוגדרו מוקדי הזיהום. במהלך החודשים יוני-אוגוסט 2016, נחפרו באתר כ-100 מ"ק של קרקע, כך שרוב השטח פונה מקרקע מזוהמת. האדמה שנחפרה נערמה בצידי הדרך ותפונה בזמן הקרוב.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום:

כ-15 ק"מ דרומית לחיפה, צמוד לחלקה הצפוני של עתלית, סמוך לשמורת חרבת קרתה ומזרחית לגן הלאומי מבצר עתלית

שטח התכנית:

כ-460 דונם. התכנית כוללת שלושה מתחמים: מחנה צבאי (147 דונם), מטמנה (14 דונם), ומפעל פרמוט לחיסון עץ (25 דונם)

בעלת הקרקע:

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

מועד פינוי:

הבסיס הצבאי פונה במחצית השנייה של שנות ה-90' ועבר לידי רמ"י בשנת 2005. מפעל "פרמוט" פעל באתר עד לפני שנים אחדות

מועד מסירה ליזם:

יולי 2017

דגשים סביבתיים:

בשל פעילות המתחמים השונים קיים חשש להמצאות זיהום קרקע, בעיקר בסביבת מתחם "פרמוט" המהווה את חלקו הדרומי של האתר

מזהמים בקרקע:

מתכות כבדות דוגמת ארסן ו/או כרום 3 ערכי; מרכיבי דלק ותרכובות פחמימניות ארומטיות רב טבעתיות; של ארסן, כרום (כרומט), עופרת, נחושת, אבץ ו-TPH

גלריה

צילום: נטלי קדוש

סקר היסטורי

בעבר התבצעו באזור מספר סקרים עבור חברת "מבני תעשיה" בהזמנת רמ"י:

 • בשנת 2001 נערכה חקירה סביבתית ע"י חברת "שחף תכנון סביבתי", כדי לקבוע את פוטנציאל הזיהום והיקפו באתר "המזבלה".
  הפסולת הייתה במצב יציב, יבש וניתן לזיהוי בעין, פרט לאשכול קידוחים אחד, בו נמצא זיהום מעל ערכי הסף ב-TPH ובארסן. לא נמצאו באתר גז מכל סוג שהוא או זיהום של מי תהום, ונשללה האפשרות כי פינוי מצבורי הפסולת עלול ליצור זיהום.

סקרי קרקע

בהמשך לסקר היסטורי, בוצע סקר קרקע אשר כלל 41 קידוחים באתר מפעל "פרמוט – חברה ישראלית לחיסון עצים". מכל קידוח נלקחו שלוש דגימות קרקע: ממפלס פני השטח, מעומק של מטר אחד ומעומק של שני מטרים. מתוצאות הדיגומים עולה כי המזהמים העיקריים הינם TPH ומתכות כבדות. נפח הקרקע המזוהמת באתר המפעל ושביל העפר המחבר בינו לבין אתר הפסולת "המזבלה" מוערך בכ-37,000 מ"ק (שטח של כ-25 דונם). בהמרה למשקל לפי צפיפות של 2, כמות הקרקע המוערכת לטיפול היא כ-72,000 טון. משקל עמודי העץ החשודים כמחוסנים הפזורים בשטח המפעל ולאורך שביל העפר הוא כ-30 טון (כ-150 עמודי עץ במשקל ממוצע של 200 ק"ג כל אחד). המפעל, אתר "המזבלה" ושביל העפר המקשר ביניהם ממוקמים על כתף גבעה, כאשר מערבית להם ממשיך מדרון באורך של כ-200 מטר עד לפסי הרכבת. בשנת 2016 בוצע ע"י חברת "אלדד שרוני – הנדסה סביבתית" סקר היסטורי משלים עבור חברת "מבני תעשיה", הוכנה תכנית דיגום ובוצעו 9 קידוחים במטרה לקבוע את פוטנציאל הזיהום והיקפו באתר הבסיס הצבאי. טרם התקבלו תוצאות דגימות הקידוחים, ושיקום אתר זה יבוצע בשלב ב' של הפרויקט. יש לציין כי קרקע הבסיס החשודה כמזוהמת נחפרה, נערמה בצידי הדרך ותפונה בקרוב.

חקירה סביבתית – מתחם הרכס

בשנת 2001 נערכה חקירה סביבתית ע"י חברת "שחף תכנון סביבתי" עבור חברת "מבני תעשיה", במטרה לקבוע את פוטנציאל הזיהום והיקפו באתר הפסולת "המזבלה". במהלך הסקר בוצעו 6 אשכולות קידוחים לאיפיון הזיהום. הפסולת על פני השטח מאופיינת כפסולת מוצקה יבשה המכילה גרוטאות, פסולת בניין, כבלי תקשורת וחשמל ומרכיבי פסולת אנרטית אחרים.
כל הפסולת שנדגמה הייתה במצב יציב, יבש, חסר ריח, במצב צבירה מוצק וניתנת לזיהוי בעין, פרט לאשכול קידוחים מס' 3 (עומקים 1.9-2.2 מטרים). אשכול זה נבדק למתכות כבדות, TPH, ניטרטים, ניטריטים, חנקן קלדל, אמוניה ו-TOC. נמצא כי ישנו זיהום מעל לערכי הסף ב-760ppm) TPH) ובארסן (90ppm). מבדיקת גזי הקרקע עולה כי לא נחשף באתר גז מכל סוג שהוא. כמו כן, בוצעה בדיקה למי התהום ממנה עולה כי לא זוהמו ע"י אתר הפסולת "המזבלה", וכן נשללת האפשרות שפינוי מצבורי הפסולת עלולים ליצור זיהום.
נפח הפסולת המוערך הוא כ-40,000 מ"ק. בהמרה למשקל לפי צפיפות של 1, כמות הקרקע המוערכת לטיפול היא כ-40,000 טון.

סקר הקרקע – 2016

חברת "אלדד שרוני – הנדסה סביבתית", ביצעה 41 קידוחים באתר מפעל "פרמוט – חברה ישראלית לחיסון עצים", להלן סיכום הממצאים:

דלקים
חריגות בריכוז TPH מעידות על זיהום בדלקים. ערכי החריגות נעים בין כ- 150-900ppm .

רוב חריגות ה-TPH נמצאו בתחום המפעל, כאשר הריכוזים הגבוהים נמצאו בחלק הצפוני של אתר המפעל.

מתכות כבדות
ברוב מתחם הרכס בעתלית, ובעיקר באתר המפעל "פרמוט" ובשביל העפר, נמצאו חריגות בריכוזי המתכות.

המתכות הנפוצות ביותר שנמצאו במתחם הן ארסן, נחושת, כרום (כרומט) ועופרת.

 

סטאטוס התקדמות

פרוייקט השיקום של אתר "מתחם הרכס, עתלית" החל בתאריך 05.01.2017.

במסגרת פרוייקט שיקום זה טופלו המוקדים הבאים: מבנה מפעל "פרמוט", עמודי עץ מחוסמים, קרקע אשר אותרה כמזוהמת בסביבות המפעל (כתוצאה מפעילותו). כלל המוקדים פונו מהאתר לטיפול באתרי קצה.

בכל הנוגע לקרקע מזוהמת, הקרקע נחפרה ונערמה בערימות. הערימות נדגמו ובהתאם לאנליזות שנתקבלו הוחלט על ניתוב הקרקע המזוהמת לטיפול באתר הקצה המתאים ביותר.

 • מבנה מפעל פרמוט – פונו כ – 450 טון בטון מזוהם להטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים בנאות חובב וכן נשאבו כ – 20 טון של נוזל מזוהם אשר פונו להמשך טיפול.
 • פינוי עמודי עץ מחוסמים – פונו כ – 140 טון של עמודי עץ מזוהמים להטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים בנאות חובב.
 • קרקע מזוהמת –
  • פונו כ – 4,000 טון קרקע מזוהמת לאתר הטמנת פסולת יבשה.
  • פונו כ – 2,400 טון קרקע מזוהמת לאתר הטמנת פסולת מעורבת.
  • פונו כ – 1,400 טון קרקע מזוהמת לאתר הטמנת פסולת מסוכנת.
  • פונו כ – 4,000 טון קרקע מזוהמת לטיפול במתקן ייצוב מיצוק בנאות חובב.
  • פונו כ – 1,650 טון קרקע מזוהמת לטיפול (מיחזור) במפעל "נשר".
  • פונו מהאתר שברי אסבסט צמנט אשר טופלו בהתאם לאישור המשרד להגנת הסביבה יחד עם הקרקע המזוהמת במתקן ייצוב מיצוק.
 •  טיפול בכיסי הטמנה –
  • פונו כ – 12,600 טון קרקע כאדמת כיסוי למטמנות.
  • פונו כ – 10,700 טון פסולת יבשה להטמנה.
  • פונו כ – 3,600 טון קרקע מזוהמת לטיפול (מיחזור) במפעל "נשר".
  • כ – 1,000 טון פסולת בניין מוחזרה.

במהלך החודשים דצמבר 2017 – ינואר 2018 בוצע סקר מוודא באתר מתחם הרכס, לצפייה בדוח הסקר המוודא – לחץ כאן.

במסגרת הסקר המוודא התגלו שתי נקודות בהן זוהתה חריגה מערכי הסף למתכות. בהתאם לממצאים הוחלט לבצע סקר קרקע מזרחית לדופן בה אותרו החריגות באתר על מנת לתחום את האיזור המזוהם, ככל שישנו, לצפייה בדוח סקר הקרקע לחץ כאן.

בתאריך ה- 31.01.2018 ניתן NFA לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום.

לצפייה באישור ה – NFA – לחץ כאן.

האזור המוחרג ב- NFA ה – I טופל ושוקם במהלך חודש אפריל 2018.

בתאריך ה- 24.04.2018 ניתן NFA לשטח אשר הוחרג באישור ה NFA ה – I.

לצפייה באישור ה- NFA ה- II – לחץ כאן.