הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0056/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה.   בתאריך 03/12/2023 הוגש דו"ח לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.

הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0056/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה.

 

בתאריך 03/12/2023 הוגש דו"ח לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

1-0056/2023  – לצפייה בהיתר סקר אסבסט לחץ כאן

לצפייה בדו"ח האכלוס – לחץ כאן