סקרים היסטוריים של אתרים נוספים

סקר היסטורי שכונת הגולף מבשרת ציון

בחודש ספטמבר 2019 הושלם ביצוע סקר היסטורי לבחינת פוטנציאל זיהום קרקע ותכנית לסקר קרקע בשטח שכונת הגולף מבשרת ציון ע"י חברת גיאו-פרוספקט.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

 

סקר היסטורי מזרח כפר שמריהו ושדה"ת הרצליה

בחודש אוגוסט 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם מזרח כפר שמריהו ושדה התעופה הרצליה ע"י חברת לשם שפר איכות סביבה בע"מ.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

בחודש מאי 2018 הושלם ביצוע השלמות לסקר היסטורי במתחם ע"י אותה החברה.

לצפייה בהשלמות לסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

סקר היסטורי מחנה סירקין

בחודש יוני 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם מחנה סירקין ע"י חברת גיאופרוספקט בע"מ.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

סקר היסטורי מתחם עין דור – חיפה

בחודש ספטמבר 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם עין דור ע"י חברת לשם שפר איכות סביבה בע"מ.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

סקר היסטורי רצועת הנופש מזרח – רמת השרון

בחודש מרץ 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם רצועת הנופש מזרח, רמת השרון ע"י חברת אדמה אפיון ושיקום אתרים בע"מ.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

סקר היסטורי תע"ש מעלות תרשיחא

בחודש מאי 2019 הושלם ביצוע סקר היסטורי לבחינת פוטנציאל זיהום הקרקע ותכנית לסקר קרקע וגז קרקע בשטח תעש מעלות תרשיחא על ידי חברת יוזמות

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן

סקר היסטורי תמ"ל 1071 – מתחם דרומי

בחודש ינואר 2021 הושלם ביצוע סקר תצלומי אוויר היסטוריים במטרה לאתר מחפורות, הטמנות פיראטיות, מצבורי פסולת ופעילות חשודה אשר עלולה היתה להיות חלק מהטמנות לא מוסדרות.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן

סקר היסטורי – חוות מיכלי תש"ן

בחודש נובמבר 2018  הושלם סקר היסטורי לבחינת קיומם ואיתורם של מקורות פוטנציאליים לזיהום היסטורי/עכשווי של הקרקע.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן

לצפייה במסמך השלמות לסקר ההיסטורי – לחץ כאן

סקר היסטורי – כפר שמריהו מזרח

בחודש אוגוסט 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי על ידי חברת לשם שפר לבחינת קיומם  ואיתורם של מקורות פוטנציאליים לזיהום היסטורי של הקרקע.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן

לצפייה במסמך השלמות לסקר ההיסטורי – לחץ כאן

סקר היסטורי – פי גלילות

בחודש פברואר 2019 הושלם ביצוע סקר היסטורי על ידי חברת אקולוג לבחינת מספר מוקדי זיהום פוטנציאליים לקרקע ולמי תהום, הנובעים מפעילות נוכחית או היסטורית.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן