רקע

האתר הינו שטח חקלאי, ייעוד זה קיים מאז שנת 1955. האתר גובל בחלקו הצפוני והמערבי בבסיס תל השומר אשר בו מספר מקורות פוטנציאליים לזיהום קרקע. ישנו ערוץ ניקוז החוצה את שטח האתר ומהווה פוטנציאל לזיהום…

האתר הינו שטח חקלאי, ייעוד זה קיים מאז שנת 1955.

האתר גובל בחלקו הצפוני והמערבי בבסיס תל השומר אשר בו מספר מקורות פוטנציאליים לזיהום קרקע.

ישנו ערוץ ניקוז החוצה את שטח האתר ומהווה פוטנציאל לזיהום עקב אפשרות של זליגת תשטיפים מזוהמים משטח הבסיס.


תעודת זהות

מיקום:

צפונית ובצמוד לאור יהודה, המגרש מתוחם מצפון וממערב לו בבסיס תל השומר

שטח התוכנית:

כ-340 דונם

בעלות קרקע:

רמ"י

מצב האתר:

שטח חקלאי מעובד

שימושי קרקע:

חקלאות

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

סקר היסטורי

בחודש אפריל 2015 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם פרדס בחיסכון ע"י חברת לשם שפר איכות הסביבה בע"מ.

מתוך הסקר עולה כי עולה כי כלל שטח המתחם נמצא בשטחים חקלאיים ונמצא במסגרת פרויקט "פרדס בחסכון" משנת 1955 אשר קודם ע"י ההסתדרות .

בשטח המתחם לא נצפו מקומות אחסון של חומרי דישון והדברה ולא סימנים המעידים על כך שהיו כאלו בעבר.

במרכזו של המתחם חוצה ערוץ תעלת ניקוז – קריית אונו, מצפון לדרום, המלווה ברצועת עצים.

מתוך מפת אזורים החשודים כמזהמים בבסיס תל השומר, נמצא כי ישנה תעלת ניקוז המנקזת נגר עילי, העלול להכיל תשטיפים ומזהמים שונים, העוברת מהמחנה ומשם לשטח התכנית.

בהתאם לכך, ההנחה המחמירה היא כי שפכים ותשטיפים מהבסיס הצבאי זלגו לערוץ התעלה, אשר בשטח התכנית.

לצפייה בסקר ההיסטורי – לחץ כאן.

סקר קרקע

בחודש אוגוסט 2017 הושלם ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע במתחם פרדס בחיסכון ע"י חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ.

תוצאות סקר הקרקע לא הראו חריגות כלל.

תוצאות סקר גזי הקרקע הראו חריגות ב Ethylbenzene, Benzene, MTBE, Chloroform, Naphthalene ו Trichloroethylene.

עקב החריגות בגז הקרקע הוחלט לבצע סקר סיכונים באתר, ערכי הסף ייקבעו על פי סקר הסיכונים ובהתאם לכך ייבחן הצורך במיגון ואיטום המבנים המתוכננים באתר מפני חדירת גזי קרקע.

לצפייה בדוח סקר הקרקע וגזי הקרקע – לחץ כאן

סקר סיכונים

לצפייה בסקר הסיכונים – לחץ כאן.

סטאטוס התקדמות

פרוייקט השיקום של אתר "פרדס בחיסכון" באור יהודה כלל חקירת קרקע וגזי קרקע וכן ביצוע סקר סיכונים.

חקירת הקרקע וגזי הקרקע בוצעה בחודשים אפריל – מאי 2017.

תוצאות חקירת הקרקע היו נמוכים מערכי הסף לאזורי מגורים ומערכי הסף עפ"י רגישות הידרולוגית.

תוצאות חקירת גזי הקרקע הראו מס' חריגות אשר פיתרון להם יכול לבוא לידי ביטוי במיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע, ללא ביצוע פעולות שיקום הקרקע באתר.

בעקבות ממצאים אלו הוחלט לבצע סקר סיכונים המתבסס על ממצאי הדיגום לשם קביעת ערכי סף מבוססי סיכון המותאמים לנתוני האתר במסלולי החשיפה בתוכנית הבינוי העתידית.

תוצאות סקר הסיכונים קבעו כי אין צורך במיגון מבנים מפני חדירת גזי קרקע.

בתאריך ה- 26.12.2017 ניתן NFA לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום .

לצפייה באישור ה – NFA לחץ כאן.