אופן בחינת חלופת טיפול בקרקעות מזוהמות

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות בפרוייקט שיקום קרקעות המדינה

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות נעשה בהתאם לשיקולים ועקרונות המפורטים בקישור הבא:

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות

רשימת הספקים

טכנולוגיות הטיפול \ מתקני הטיפול אשר משמשים כבסיס לבחינת החלופות, מפורסמים ברשימת ספקים המכילה:

טבלה מס' 1. רשימת מתקני טיפול זמינים לקליטת קרקעות (Off-Site).

טבלה מס' 2. רשימת טכנולוגיות זמינות לטיפול בקרקעות (On-Site).

לצפייה ברשימת הספקים לחץ כאן

סקרי מידע מקצועי

החברה לשירותי איכות הסביבה ביצעה התקשרות עם חברות המומחות בתחומן לביצוע סקרי המידע הבאים:

  • דוח חלופות טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות – לעיון במסמך לחץ כאן.
  • דוח ניתוח חלופות להשבה ומחזור של קרקעות מזוהמות – לעיון במסמך לחץ כאן.

הגדרות

טיפול Off Site – חפירת הקרקע והעברתה מהאתר המזוהם לאתר טיפול. לדוגמא מתקן טיפול תרמי / שטיפה / ביולוגי / ייצוב מיצוק.

טיפול On Site – טיפול בקרקע באתר המזוהם עם/בלי חפירה. לדוגמא מתקן טיפול תרמי / שטיפה / ביולוגי / קיבוע.

טיפול In Situ – טיפול בקרקע ללא חפירתה (מקרה פרטי של טיפול On Site).

לדוגמא Soil Vapor Extraction / Bio Venting / In Situ Chemical Oxidation / In Situ Thermal Conductive Heating / Electro Kinetic.

דילוג לתוכן