תפריט
תפריט

אופן בחינת חלופת טיפול בקרקעות מזוהמות

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות בפרוייקט שיקום קרקעות המדינה

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות נעשה בהתאם לשיקולים ועקרונות המפורטים בקישור הבא:

אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות

רשימת הספקים

טכנולוגיות הטיפול \ מתקני הטיפול אשר משמשים כבסיס לבחינת החלופות, מפורסמים ברשימת ספקים המכילה:

טבלה מס' 1. רשימת מתקני טיפול זמינים לקליטת קרקעות (Off-Site).

טבלה מס' 2. רשימת טכנולוגיות זמינות לטיפול בקרקעות (On-Site).

לצפייה ברשימת הספקים לחץ כאן

סקרי מידע מקצועי

החברה לשירותי איכות הסביבה ביצעה התקשרות עם חברות המומחות בתחומן לביצוע סקרי המידע הבאים:

  • דוח חלופות טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות – לעיון במסמך לחץ כאן.
  • דוח ניתוח חלופות להשבה ומחזור של קרקעות מזוהמות – לעיון במסמך לחץ כאן.

הגדרות

טיפול Off Site – חפירת הקרקע והעברתה מהאתר המזוהם לאתר טיפול. לדוגמא מתקן טיפול תרמי / שטיפה / ביולוגי / ייצוב מיצוק.

טיפול On Site – טיפול בקרקע באתר המזוהם עם/בלי חפירה. לדוגמא מתקן טיפול תרמי / שטיפה / ביולוגי / קיבוע.

טיפול In Situ – טיפול בקרקע ללא חפירתה (מקרה פרטי של טיפול On Site).

לדוגמא Soil Vapor Extraction / Bio Venting / In Situ Chemical Oxidation / In Situ Thermal Conductive Heating / Electro Kinetic.

דילוג לתוכן