הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0059/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה בתאריך 03/12/2023 הוגש דו לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה "ח סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.

הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0059/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה

בתאריך 03/12/2023 הוגש דו לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה "ח סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

לצפייה בהיתר סקר האסבסט – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח האכלוס – לחץ כאן