באתר הנמצא כ-5 ק"מ מצפון לדימונה פעלה מחצבת דולומיט במשך עשרות שנים עד לסגירתה בתחילת שנות האלפיים. מאז הפסקת הפעילות באתר, הוטמנה בשטחו פסולת מסוגים שונים ע"י גורמים עברייניים. שטח התוכנית 1,447 דונם ולפיה הוא...

באתר הנמצא כ-5 ק"מ מצפון לדימונה פעלה מחצבת דולומיט במשך עשרות שנים עד לסגירתה בתחילת שנות האלפיים. מאז הפסקת הפעילות באתר, הוטמנה בשטחו פסולת מסוגים שונים ע"י גורמים עברייניים. שטח התוכנית 1,447 דונם ולפיה הוא מיועד לשימושים של חציבה, מתקנים, אחסון חומרי נפץ, דרכים ושצ"פ.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

סמוך לכביש 25, כ-5 ק"מ צפונית לדימונה

שטח האתר

כ-1,450 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

הטמנת פסולת פירטית

בשנת 2021 בוצע באתר סקר מטמנה אשר כלל מיפוי גזי מטמנה וטמפרטורה המאפיינים מטמנות, וכן אפיון הפסולת והשתרעותה. ממצאי החקירה הצביעו על מספר מוקדים בהם הוטמנה פסולת. במוקדים אלו מתוכנן שיקום באמצעות חפירת הפסולת המעורבת בקרקע, ניפויה ופינויה למטמנה מאושרת. החקירה כללה כ-20 קידוחים מתוכם במספר קידוחים בודדים אותרו ריכוזי מרכיבים המעידים על זיהום בקרקע.

לצפייה בדו"ח סקר מיפוי גזי מטמנה וטמפ' וסקר אפיון פסולת, בוצע על ידי חברת LDD, יולי 2021 – לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות סביבה החלה בחודש יוני 2022 בפעולות לשיקום הקרקע וסילוק הפסולת במחצבת ערוער.

אומדן נפח מערומי הפסולת באתר מוערך בכ- 130,000 מ"ק. מוערך כי נפח זה מורכב מפסולת יבשה, פסולת מעורבת, פסולת בניין וקרקע.

במסגרת עבודות השיקום ייווצרו 4 זרמים:

 1. פסולת בניין אשר תיגרס ותמוחזר;
 2. פסולת יבשה ומעורבת אשר תפונה לאתרי הטמנה מורשים;
 3. קרקע מזוהמת אשר תועבר לטיפול באתרי קצה מתאימים;
 4. קרקע אשר תנופה מגוף הפסולת בה לא ימצאו מזהמים ופסולת יבשה/מעורבת אשר תישאר בשטח המחצבה.

 

שיקום הקרקע באתר יבוצע באמצעות חפירת הפסולת המעורבת בקרקע, ניפויה ופינויה למטמנה מאושרת.

לאחר סיום החפירות, יערכו דיגומי קרקע מדפנות וקרקעית החפירות לשם ווידוא ניקיון הקרקע שנותרה באתר, וסילוקה של כל הקרקע המזוהמת ממנו.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה מנהלת את פרויקט השיקום עבור המשרד להגנת הסביבה

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

כ-8 חודשים

מהי דרך הפעולה לשיקום?

חפירות מוקדי הטמנת הפסולת, ניפויה ופינויה למטמנה מאושרת

מי מפקח על תהליך השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה וחברת בקרה המופעלת על ידי המשרד להגנת הסביבה