בסיס הדלק נשר ממוקם באזור התעשייה של העיר נשר. 

בשנת 2017 יזמה...

בסיס הדלק נשר ממוקם באזור התעשייה של העיר נשר. 

בשנת 2017 יזמה עיריית נשר את תוכנית 355-0080515 "אזור התעסוקה בסיס הדלק נשר". התוכנית כוללת את שטח הבסיס וחלק משטח המחצבה מצפון לבסיס.

שטח התוכנית הינו כ-52 דונם, מתוכם שטח הבסיס הינו כ-40 דונם.

האתר שימש כבסיס דלק משנות ה-30 עוד מהתקופה של המנדט הבריטי. עיקר הפעילויות בבסיס כללו אחסון דלקים ושמנים משומשים, בתי מלאכה לשטיפת מנועים, מפרידי דלק ומשרדים.

בין השנים 2012 לבין 2015 בוצע באתר סקירה היסטורית סקר גז פסיבי וסקרי קרקע ומי תהום. ממצאי החקירה מוצגים במסמך "סקר היסטורי ותוכנית חקירת קרקע, בסיס הדלק נשר", לודן יולי 2022.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

בסיס הדלק נשר, בתחום המוניציפלי של נשר, האתר ממוקם בפינת הרחובות הפלדה ובר יהודה

שטח האתר

כ-52 דונם

מזהמים עיקריים

מרכיבי דלק בקרקע.

בעלות קרקע

רמ"י

שימושי הקרקע

הבסיס שימש כבסיס דלק אשר בו אוכסנו דלקים ושמנים משומשים

בשנת 2022 הושלם עדכון סקר היסטורי ותוכנית חקירה ובהתאם להמלצותיו בחודש פברואר 2023 החלה חקירת קרקע, גז קרקע אקטיבי ומי תהום. במקביל לפעולות החקירה, פונו משטח הבסיס מכלי דלק, מפרידי דלקים והנוזלים שהכילו לאתר מורשה.

 

במסגרת החקירה אותרה קרקע מזוהמת בשטחים נרחבים.

לצפייה בסקר היסטורי לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר הקרקע ומי תהום, לודן פברואר 2024 – לחץ כאן

 

פעולות השיקום יחלו במהלך חודש פברואר 2024

צפי השלמת השיקום בחודש נובמבר 2024.