רקע


תעודת זהות

מיקום

מתחם "בזק" מצוי מזרחית ובצמוד לאתר תע"ש נוף ים

שטח התוכנית

כ-524 דונם

בעלות קרקע

רמ"י

מועד פינוי

פנוי

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

סקר היסטורי

במתחם "בזק", הצמוד למתחם תע"ש נוף ים (אפולוניה) ממזרח, לא התבצעה פעילות מזהמת ועל כן לא בוצע בו סקר היסטורי.

אולם, עלה חשד כי ישנם אזורים החשודים כמזוהמים עקב זליגת זיהום, לרבות גזי קרקע מזוהמים, ממתחם תע"ש נוף ים.

בעקבות חשד זה בוצע סקר גזי קרקע וקרקע באזורים החשודים הנ"ל.

סקר קרקע

בחודש דצמבר 2016 הושלם ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע במתחם "בזק" (אפולוניה) ע"י חברת וידקס – טק בע"מ.

לצפייה בסקר גזי הקרקע והקרקע – לחץ כאן

לצפייה בטבלת תוצאות הסקר כולל תקן IRBCA – לחץ כאן

לצפייה בתוצאות על גבי מפת הדיגום – לחץ כאן

סקר סיכונים

סקר הסיכונים למתחם בזק הושלם בחודש אוקטובר 2017.

לצפייה בסקר הסיכונים – לחץ כאן.

בעקבות ממצאי סקר גזי הקרקע וממצאי סקר הסיכונים בתאריך ה- 28.12.2017 ניתן NFA לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום.

לצפייה באישור ה NFA – לחץ כאן.