חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדינת הילדים

26/11/2023

ביום 26/11/2023 החלה היערכות לתחילת עבודות פינוי אסבסט פריך באתר "מדינת הילדים", עבודת פינוי האסבסט תחל לקראת סוף השבוע.

"מדינת הילדים" הינו אחד האתרים המשמעותיים ביותר מבחינת אסבסט פריך שנותר בקרקע מעבודות שלב א', והמתין לפינוי מאז עצירת העבודות ב – 2017.

עבודת פינוי האסבסט צפויה להיערך כ – 3 חודשים ולאחר השלמתה וקבלת אישור האכלוס, תתאפשר השלמת פיתוח הטיילת של נהריה וחיבור מקטעי הטיילת של השכונות הצפוניות החדשות לעיר.

לא תופרע התנועה בכביש הפטרולים.

תתבצענה בדיקות אוויר בהתאם להיתר העבודה 5-0006/2023 והתוצאות תפורסמנה באתר הפרויקט.

 

"מדינת הילדים" - עבודות פינוי אסבסט פריך מהקרקע בשלב א', תחת ערפול (המטרת מים)
"מדינת הילדים" – עבודות פינוי אסבסט פריך מהקרקע בשלב א', תחת ערפול (המטרת מים)
דילוג לתוכן