החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), שרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים וביצוע עבודות הנדסיות נוספות באתרים השונים בהם תחליט החברה לבצע שיקום קרקעות והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

צפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה לעדכון מועדים בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 2 – לחץ כאן.