מתחם תמ"ל 1046 כולל שטח אזרחי שרובו משמש כשטח חקלאי בחלק משטח האתר פעלה בעבר משחטה ומטמנת פסולת פיראטית שפונתה.

מתחם תמ"ל 1046 כולל שטח אזרחי שרובו משמש כשטח חקלאי בחלק משטח האתר פעלה בעבר משחטה ומטמנת פסולת פיראטית שפונתה.

השטח הכולל נמצא בתחום השיפוט של העיר אור יהודה ומשתרע על פני כ- 1,670 דונם.

 


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

בתחום המוניציפלי של אור יהודה, מדרום לכביש 461 וממערב לכביש

שטח האתר

כ-1,670 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

גזי קרקע

שימושי קרקע

שטח אזרחי, חקלאי

סטטוס

הפרויקט הושלם (NFA)

גלריה

בשנת 2019 נערך סקר היסטורי באתר ובהתאם להמלצותיו, בין השנים 2020 לבין 2021 בוצעו באתר סקר קרקע, גז קרקע אקטיבי ופסיבי. בשטח הנסקר, לא אותרו מרכיבי מזהמים בקרקע למעט אזור אחד בו אותר זיהום בגז  קרקע (ב-2 מתוך 41 קידוחים).

בהתאם לממצאים התקבל אישור לאי נקיטת פעולות נוספות בשטח הנ"ל (NFA) למעט איטום מבנים במגרש 203 בו אותרו חריגות בגז הקרקע.

אופי הזיהום

זיהום בגזי קרקע בלבד

דו"חות וסקרים:

לצפייה בעדכון סקר היסטורי ותכנית חקירה, בוצע על ידי חברת לודן, פברואר 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח דוח ממצאי חקירת קרקע, בוצע על ידי חברת LDD, יוני 2021 – לחץ כאן

לצפייה בנספחים לדו"ח ממצאי חקירת קרקע – לחץ כאן

לצפייה באישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום הקרקע – NFA – יולי 2021 – לחץ כאן