מתחם תמ"ל 1002 כולל שטח צבאי (חלק ממחנה תל השומר) ושטח אזרחי. השטח הכולל נמצא בתחום השיפוט של העיר רמת גן ומשתרע על פני כ- 218 דונם. בשטח הצבאי מבנים אשר מרביתם מבני משרדים. בנוסף, קיימים...

מתחם תמ"ל 1002 כולל שטח צבאי (חלק ממחנה תל השומר) ושטח אזרחי. השטח הכולל נמצא בתחום השיפוט של העיר רמת גן ומשתרע על פני כ- 218 דונם.

בשטח הצבאי מבנים אשר מרביתם מבני משרדים. בנוסף, קיימים מחסנים, אוהלים, מבני מגורים, חדרי אוכל, מבנים נטושים ועוד. השטח האזרחי הינו שטח נטוש.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

בתחום המוניציפאלי של קריית אונו, מצפון לדרך 461 וממערב לכביש 4622

שטח האתר

כ-218 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל/משרד הביטחון

מועד פינוי

אין תאריך יעד לפינוי שטח המחנה הצבאי

שימושי קרקע

מחנה צבאי, שטח אזרחי

במסגרת החקירה הסביבתית בוצע סקר היסטורי בשנת 2013 על ידי חברת גיאופרוספקט. בשנת 2019 ביצעה חברת ווינדקס סקר גז קרקע אקטיבי בחלק מהשטח האזרחי. הסקר הופסק בשל חשד להימצאות תשתיות תת קרקעיות פרטיות. ממצאי הסקר הראו כי במספר מוקדים קיים זיהום בגז הקרקע. לאור הנ"ל בחודש אוקטובר 2019 בוצע סקר קרקע על ידי חברת LDD באזור זה. הסקר כלל קידוחי קרקע במיקום בו נערכו קידוחי גז הקרקע בהם אותר זיהום. לפי התוצאות, לא אותרו חריגות בסקר הקרקע.

בהתאם לממצאי החקירה הנ"ל, ניתנה המלצה כי המבנים המתוכננים באזור בו נערכו קידוחי גז הקרקע בהם אותר זיהום, ימוגנו מפני חדירת גזי קרקע. בעקבות זאת, התקבל אישור המשרד להגנת הסביבה לאי נקיטת פעולות נוספות בשטח הנסקר (NFA).

לצפייה בדו"ח ממצאי סקר קרקע וגז קרקע שנערך על ידי חברת וינדקס – אוקטובר 2019 – לחץ כאן

לצפיה בדו"ח ממצאי סקר קרקע שנערך על ידי חברת LDD – נובמבר 2019 – לחץ כאן

לצפייה בתכנית חקירה מעודכנת שנערכה על ידי חברת LDD – ינואר 2019 – לחץ כאן

לצפייה באישור ה – NFA לחץ כאן