תכנית קירוי בגין מתוכננת לאורך כ-1,600 מטר לאורך שד' מנחם בגין בירושלים, התוכנית כוללת פיתוח של שטחים עבור שימושי קרקע כגון מגורים, מסחר ותעסוקה בדופן הקירוי. שטח התכנית סמוך למתחם תע"ש בית הכרם ממזרח. במתחם...

תכנית קירוי בגין מתוכננת לאורך כ-1,600 מטר לאורך שד' מנחם בגין בירושלים, התוכנית כוללת פיתוח של שטחים עבור שימושי קרקע כגון מגורים, מסחר ותעסוקה בדופן הקירוי. שטח התכנית סמוך למתחם תע"ש בית הכרם ממזרח. במתחם פעל בשנים 1997-1951 מפעל "נץ" של תע"ש אשר ייצר מגוון מוצרי מתכת. פעילותו כללה שימוש נרחב בממסים אורגניים. סקרים שנערכו במתחם תע"ש איתרו גז קרקע בריכוזים גבוהים מערך הסף בחלקמשטח האתר, כולל בגבול המזרחי הקרוב לכביש בגין.  לאור ממצאי הסקרים במתחם תע"ש בית הכרם ובשל קידומה של התכנית קירוי בגין, החברה לשירותי איכות הסביבה נדרשה לבצע סקר גז קרקע אקטיבי באתר. במהלך דצמבר 2019 – מאי 2020 בוצע על ידי חברת  LDD סקר גז קרקע אקטיבי בהתאם לתוכנית דיגום  מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

לאורך ציר מנחם בגין בירושלים, מזרחית לשכונת בית הכרם

שטח האתר

206 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית בוצע באתר בחודשים דצמבר 2019 עד מאי 2020. הסקר נערך ב- 10 נקודות דיגום לאורך ציר בגין בתוואי הבינוי המתוכנן במסגרת פרויקט הקירוי.

בכל נקודה נדגם גז קרקע מ- 1-3 עומקים לאורך הקידוח. עומק הדיגום העמוק ביותר הינו כ- 1 מ' מתחת לבסיס המבנה הצפוי.

 עיקרי הממצאים:

 • אותרו תרכובות בריכוזים החורגים מערכי הסף לרבות תרכובות אורגניות מוכלרות.
 • נראה כי מגמת הזיהום פוחתת ככל שמתרחקים ממתחם תע"ש בית הכרם ההיסטורי.
 • בקידוחים בהם התגלה זיהום, נראה כי ריכוז הזיהום עולה עם העומק.

חוות דעת מקצועית לגבי תכניות הפרויקט תינתן על ידי המשרד להגנת הסביבה לגורמי התכנון הרלוונטיים.

לצפייה בממצאי סקר גז קרקע אקטיבי מתחם קירוי בגין בוצע על ידי חברת LDD, יוני 2020 – לחץ כאן