חלופות הטיפול

רקע

מחנה צריפין הוקם בשנת 1917 לערך ע"י הבריטים (באיזור אסף הרופא היום, היה קיים עוד משנת 1912 בית חולים עותמני), כאשר הבריטים חכרו מתושבי הכפר ההסטורי "סרפנד אל עמר" שטחים חקלאיים והקימו עליהם בסיס צבאי.…

מחנה צריפין הוקם בשנת 1917 לערך ע"י הבריטים (באיזור אסף הרופא היום, היה קיים עוד משנת
1912 בית חולים עותמני), כאשר הבריטים חכרו מתושבי הכפר ההסטורי "סרפנד אל עמר" שטחים
חקלאיים והקימו עליהם בסיס צבאי.
הבסיס היווה בסיס מרכזי במערך הבסיסים של הצבא הבריטי.
בשנת 1948 הבריטים עזבו את המחנה, והכוחות הערבים נכנסו לתוכו.
כ- 5 ימים בלבד מכניסת הכוחות הערבים למחנה – המחנה נכבש ע"י כח של חטיבת "גבעתי". מאז,
משמש המחנה את צה"ל.
כיום המחנה הינו מחנה צבאי גדול המורכב ממספר תת- מחנות המופרדים זה מזה ועובדים למעשה בצורה
עצמאית.

בשנת 2015 החל פינוי מחנה צריפין על ידי משרד הביטחון.

כחלק מהיערכות לפינוי חולק המחנה לשמונה מתחמים המתפנים לפי שלביות מוגדרת.


תעודת זהות

מיקום

מחנה צריפין נמצא מערבית לכביש 44 , ממזרח לראשון לציון, דרומית לדרך חיים הרצוג וצפונית לכביש 4313.

שטח התוכנית:

כ-2950 דונם

בעלות קרקע:

רמ"י \ משהב"ט

מועד פינוי:

מועדי הפינוי הינם לפי מתחמים כאשר הראשון בהם הינו יולי 2017.

שימושי קרקע:

מחנה צבאי

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

סקרים היסטוריים

מחנה צבאי צריפין חולק למספר מתחמים בעת ביצוע הסקר ההיסטורי.

הסקרים ההיסטוריים עבור המתחמים בוצעו במהלך השנים 2014-2016.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 1 – לחץ כאן.

לצפיה בהשלמות לדו"ח סקר היסטורי של מתחם 1 – לחץ כאן.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 2 – לחץ כאן.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 3 – לחץ כאן.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 4 – לחץ כאן.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 5 – לחץ כאן.

לצפיה בדו"ח סקר היסטורי של מתחם 6 – לחץ כאן.

סקרי קרקע

סקרי הקרקע במחנה הצבאי צריפין בוצעו בהתאם לחלוקת הבסיס למתחמים כמופיע בסקרים ההיסטוריים.

מתחם 4 – בסיסי הדרכה 10 ו 12

סקרי הקרקע עבור בסיסי הדרכה 10 ו 12 המצויים במתחם מס' 4 בוצעו בשנת 2016.

לצפייה בדו"ח סקר קרקע וגזי קרקע בבסיסי הדרכה 10 ו 12 – לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח תיחום סקר קרקע בבסיסי הדרכה 10 ו 12 – לחץ כאן.

לצפייה בתכנית חפירה ווידוא ניקיון הקרקע בבסיסי הדרכה 10 ו 12 – לחץ כאן.

בה"ד 20

סקרי הקרקע עבור בה"ד 20 המצוי במתחמים מס' 1,2,3 בוצעו במהלך בשנת 2018.

לצפייה בדו"ח סקר קרקע וגזי קרקע במתחם הדרומי של בה"ד 20 – לחץ כאן.

לצפייה בדו"ח סקר קרקע וגזי קרקע במתחם הצפוני של בה"ד 20 – לחץ כאן.

עודכן לאחרונה ב: 15/08/2019

סטאטוס התקדמות

פרוייקט השיקום של אתר "בה"ד 20, צריפין" החל בתאריך 15.08.18.

במסגרת פרוייקט שיקום זה טופלו 8 מוקדים אשר אותרו כמזוהמים ב TPH.

כלל המוקדים המזוהמים נחפרו ופונו מהאתר לטיפול באתרי קצה.

שיקום האתר הסתיים למעט מוקד זיהום אחד, עמוק, המשוקם בשיטת ISCO.

לצפייה במסמך ה NFA אשר ניתן לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום – לחץ כאן.