חלופות הטיפול

רקע

מחנה צריפין הוקם בשנת 1917 לערך ע"י הבריטים (באיזור אסף הרופא היום, היה קיים עוד משנת 1912 בית חולים עותמני), כאשר הבריטים חכרו מתושבי הכפר ההסטורי "סרפנד אל עמר" שטחים חקלאיים והקימו עליהם בסיס צבאי.…

מחנה צריפין הוקם בשנת 1917 לערך ע"י הבריטים (באיזור אסף הרופא היום, היה קיים עוד משנת
1912 בית חולים עותמני), כאשר הבריטים חכרו מתושבי הכפר ההסטורי "סרפנד אל עמר" שטחים
חקלאיים והקימו עליהם בסיס צבאי.
הבסיס היווה בסיס מרכזי במערך הבסיסים של הצבא הבריטי.
בשנת 1948 הבריטים עזבו את המחנה, והכוחות הערבים נכנסו לתוכו.
כ- 5 ימים בלבד מכניסת הכוחות הערבים למחנה – המחנה נכבש ע"י כח של חטיבת "גבעתי". מאז,
משמש המחנה את צה"ל.
כיום המחנה הינו מחנה צבאי גדול המורכב ממספר תת- מחנות המופרדים זה מזה ועובדים למעשה בצורה
עצמאית.

בשנת 2015 החל פינוי מחנה צריפין על ידי משרד הביטחון.

כחלק מהיערכות לפינוי חולק המחנה לשמונה מתחמים המתפנים לפי שלביות מוגדרת.


תעודת זהות

מיקום

מחנה צריפין נמצא מערבית לכביש 44 , ממזרח לראשון לציון, דרומית לדרך חיים הרצוג וצפונית לכביש 4313.

שטח התוכנית:

כ-2950 דונם

בעלות קרקע:

רמ"י \ משהב"ט

מועד פינוי:

מועדי הפינוי הינם לפי מתחמים כאשר הראשון בהם הינו יולי 2017.

שימושי קרקע:

מחנה צבאי

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

בה"ד 20

לצפייה בסקרי הקרקע עבור בה"ד 20 המצוי במתחמים מס' 1,2,3 בוצעו במהלך בשנת 2018.

לצפייה בדו"ח ממצאי סקר ווידוא ניקיון במוקדים רדודים שנערך על ידי חברת לודן – ספטמבר 2018 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי במתחם הדרומי – בוצע על ידי חברת לודן -ינואר 2018 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי במתחם הצפוני – בוצע על ידי חברת לודן – מאי 2018 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סיכום פרויקט שיקום אתר – יוני 2020 – לחץ כאן

מתחם 5 – צפון מערבי

לצפייה בסקר קרקע וגז קרקע בוצע על ידי חברת וינדקס – אוגוסט 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע משלים בוצע על ידי חברת לודן – נובמבר 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ממצאי סקר ווידוא ניקיון של חברת לודן – אוגוסט 2020 – לחץ כאן

לצפייה במסמך NFA לאתר – אוקטובר 2020 – לחץ כאן

מתחם 5 – דרומי

לצפייה בדו"ח ממצאי סקר גז קרקע אקטיבי בוצע על ידי LDD – פברואר 2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח ממצאי חקירת קרקע בוצע על ידי LDD – מאי 2021 – לחץ כאן

מתחם 3 (בריכות)

לצפייה בדו"ח סקר קרקע בוצע על ידי חברת לודן – אפריל 2020 – לחץ כאן

עודכן לאחרונה ב: 15/08/2019

סטאטוס התקדמות

בחודש אפריל 2018 הושלמה חקירת האתר ותיחום המוקדמים המזוהמים. ממצאי סקר הקרקע וגז הקרקע מוצגים בדו"חות חברת לודן לשני המתחמים.

פרוייקט השיקום של אתר "בה"ד 20, צריפין" החל בתאריך 15.08.18.

כלל המוקדים הרדודים אשר הותרו כמזוהמים ב-TPH שוקמו בשנת 2018 ופונו מהאתר לטיפול באתרי קצה.

המוקד העמוק, אשר הגיע עד לעומק זיהום מקסימאלי של 17 מ', לאחר ניסיון לא מוצלח לשקמו באמצעות שיטת ISCO, שוקם בשנת 2019 על ידי חפירה והחלפת קרקע. כלל הקרקע אשר הוצאה, הועברה לטיפול במתקן קצה.

לצפייה במסמך ה NFA אשר ניתן לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום – לחץ כאן.

מתחם 5 – צפון מערבי

לצפייה בדו"ח ממצאי סקר ווידוא ניקיון במוקד עמוק שנערך על ידי חברת לודן – אוקטובר 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדוח סיכום ליווי סביבתי לחפירת שיקום – אוגוסט 2020 – לחץ כאן

לצפייה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון – אפריל 2021 – לחץ כאן

מתחם 5 – דרומי

לצפייה באישור סיום פעולות חקירה ודרישה להמשך ניהול סיכון – אפריל 2021 – לחץ כאן

מתחם 3 (בריכות)

לצפייה באישור היעדר דרישות נוספות – המשרד להגנת הסביבה – ינואר 2021 – לחץ כאן