בסיס מ.ק 148 מחולק לשני חלקים חלק בו מבוצעת חקירה (דרום האתר) וחלק נטוש (צפון האתר).

הבסיס שימש כבסיס תובלה בו פעלו מספר סדנאות טיפול ברכבים, מחסנים, מגורים ומשרדים.

השטח הכולל נמצא בתחום השיפוט של העיר חיפה ומשתרע על פני כ- 748 דונם.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום:

מתחם מ.ק 148, בתחום המוניציפלי של חיפה, דרומית לאצטדיון סמי עופר ומזרחית לכביש 4

שטח האתר

כ-748 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מזהמים עיקריים

לא אותרו מרכיבי מזהמים בקרקע ובגז הקרקע בשטח הצפוני. השטח הדרומי נמצא תחת חקירה.

שימושי קרקע

הבסיס שימש כבסיס תובלה אשר הכיל בין היתר סדנאות טיפול ברכבים

גלריה

שטח צפוני:

בשנת 2017 נערך סקר היסטורי באתר ובהתאם להמלצותיו, בין השנים 2018-2020 בוצעו באתר סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי. בשטח הנסקר, לא אותרו מרכיבי מזהמים בקרקע ובגז הקרקע למעט קידוח אחד בו אותרה חריגה בגזי הקרקע.

חקירה משלימה בוצעה בשנת 2020 על מנת לשלול או לאשש את קיומו של מקור זיהום הקרקע. במסגרת החקירה לא אותרו חריגות בגזי הקרקע.

בהתאם לממצאי הסקרים, בחודש מרץ 2021 התקבל אישור לאי נקיטת פעולות נוספות בשטח הצפוני (NFA).

לצפייה בדוח סקר הקרקע וגזי הקרקע, בוצע על ידי חברת וינדקס, ינואר 2018 – לחץ כאן.

לצפייה באישור ה – NFA, אפריל 2020 – לחץ כאן

שטח דרומי:

בחודש יוני 2021 נערך עדכון סקר היסטורי בשטח הדרומי של הבסיס ובהתאם להמלצותיו החלה בחודש נובמבר 2021 להתבצע חקירת קרקע וגז קרקע על-ידי החברה לשירותי איכות הסביבה. בהתאם לממצאי החקירה תבנה תוכנית שיקום.

דו"חות וסקרים:

לצפייה בדו"ח סקר היסטורי, בוצע על ידי גיאופרוספקט, פברואר 2017 – לחץ כאן

לצפייה בעדכון סקר היסטורי ותוכנית חקירה, בוצע על ידי לודן, ספטמבר 2021 – לחץ כאן