מתחם מכבי יפו הינו שטח אזרחי ברובו הנמצא בתחום השיפוט של העיר תל-אביב יפו ומשתרע על פני כ- 161 דונם.

מתחם מכבי יפו הינו שטח אזרחי ברובו הנמצא בתחום השיפוט של העיר תל-אביב יפו ומשתרע על פני כ- 161 דונם.

 


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

בתחום המוניציפלי של תל-אביב יפו, האתר נמצא בין הרחובות נס לגויים / נחל שורק בדרום, היינריך היינה מזרח, ובאר שבע / עזה במערב, בשכונת דקר, יפו א'

שטח האתר

כ-161 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

גזי קרקע

שימושי קרקע

שטח אזרחי

סטטוס

הפרויקט הושלם (NFA)

גלריה

בשנת 2017 נערך סקר היסטורי באתר ובהתאם להמלצותיו, בשנת 2019 התקבל אישור לאי נקיטת פעולות נוספות (NFA ראשון) ב-52 שטחים מתוך 75 שאינם חשודים בזיהום ובין השנים 2020 לבין 2021 בוצע באתר סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי. בשטח הנסקר, לא אותרו מרכיבי מזהמים בקרקע למעט מגרש 801 בו אותרו חריגות בגז  הקרקע. ב-10 מגרשים (113, 114, 201, 206, 207, 411, 505, 540, 606 ו-2001) לא בוצעה חקירה עקב המצאות קידוחי קרקע בשטח פרטי ו\או חוסר גישה. במגרשים הנ"ל תבוצע חקירה לאחר שלב הפינוי.

בהתאם לממצאים התקבל אישור לאי נקיטת פעולות נוספות בשטח הנסקר (NFA שני) למעט איטום מבנים במגרש 801 ולמעט מגרשים 113, 114, 201, 206, 207, 411, 505, 540, 606 ו-2001 בהם צפויה להתבצע חקירה לאחר שלב הפינוי.

אופי הזיהום

זיהום בגזי קרקע בלבד

דו"חות וסקרים:

לצפייה בדו"ח סקר זיהום קרקע, בוצע על ידי לשם שפר, מרץ 2015 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע, בוצע על ידי חברת לודן, דצמבר 2020 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע העמקת בארות גז קרקע, בוצע על ידי לודן, יוני 2021 – לחץ כאן

לצפייה באישור NFA, יולי 2021 – לחץ כאן