הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0057/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה. בתאריך 04/12/2023 הוגש דו"ח לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה  סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.

הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0057/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה.

בתאריך 04/12/2023 הוגש דו"ח לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה  סופי הכולל אישור אכלוס, לעיון בדו"ח לחץ כאן.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

לצפייה בהיתר סקר האסבסט – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח האכלוס – לחץ כאן