המתחם ממוקם כ – 1 ק"מ מבסיס בית ליד ושימש כסדנה לטיפול ברכבים צבאיים במשך 55 שנים עד לשנת 2004. במתחם היו אזורים לטיפול ברכבים, משרדים, מטבח ומגורים. כיום השטח נטוש ומגודר ובתוכו מעט פסולת בניין.

המתחם ממוקם כ – 1 ק"מ מבסיס בית ליד ושימש כסדנה לטיפול ברכבים צבאיים במשך 55 שנים עד לשנת 2004.

במתחם היו אזורים לטיפול ברכבים, משרדים, מטבח ומגורים. כיום השטח נטוש ומגודר ובתוכו מעט פסולת בניין.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום:

כ – 7 ק"מ מזרחית לנתניה

שטח התוכנית:

כ-15 דונם

בעלות קרקע:

רמ"י

מצב האתר:

נטוש, נקי ממבנים, מגודר

שימושי קרקע:

סדנת טיפולי רכב צבאית

גלריה

סקר היסטורי

בחודש ינואר 2017 הושלם ביצוע סקר היסטורי במתחם כפר יונה ע"י חברת יוזמות למען הסביבה בע"מ.

מתוך הסקר עולה כי צה"ל השתמש במתחם כסדנת רכבים במשך 55 שנים עד לשנת 2004 . במתחם היו אזורים לטיפול ברכבים, משרדים, מטבח ומגורים.

כיום השטח נטוש ומגודר ובתוכו מעט פסולת בניין.

ניתן לעיין בסקר בקישור הבא – סקר היסטורי

סקר קרקע

בחודש יוני 2017 הושלם ביצוע סקר קרקע וגזי קרקע במתחם כפר יונה ע"י חברת וידקס – טק בע"מ.

תוצאות סקר הקרקע הראו 2 חריגות ב TPH ותוצאות וסקר גז הקרקע הראו 2 חריגות בבנזן.

עקב החריגות בגז הקרקע הוחלט לבצע סקר סיכונים באתר , ערכי הסף ייקבעו על פי סקר הסיכונים ובהתאם לכך ייבחן הצורך במיגון ואיטום המבנים המתוכננים באתר מפני חדירת גזי קרקע.

עקב החרגות בקרקע הוחלט לבצע חפירה פינוי ודיגום מוודא בהתאם לנוהל "הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא" של המשרד להג"ס.

לצפייה בדוח סקר הקרקע וגזי הקרקע לחץ כאן

סקר סיכונים

לצפייה בסקר הסיכונים – לחץ כאן.

סטאטוס התקדמות

פרוייקט השיקום של אתר סדנת טיפול ברכבים בכפר יונה החל בתאריך 23/11/2017 ונמשך עד לתאריך 10/12/2017.

שיקום האתר כלל פינוי שברי אסבסט צמנט, כריתת עצים במוקד זיהום מערבי ועבודות חפירה ופינוי של שני מוקדי זיהום.

בכל הנוגע לקרקע מזוהמת, הקרקע נחפרה ופונתה למטמנה מעורבת, בהתאם לסקר חלופות שבוצע ע"י החברה ואושר ע"י המשרד להג"ס.

פונו כ – 110 טון קרקע מזוהמת לאתר הטמנת פסולת מעורבת.
פונו מהאתר שברי אסבסט צמנט אשר טופלו בהתאם לאישור המשרד להגנת הסביבה.
בחודש דצמבר 2017 הסתיים סקר מוודא באתר.

לצפייה בסקר המוודא – לחץ כאן.

בתאריך ה- 17.12.2017 ניתן NFA לאתר, אשר משמעותו אישור בדבר העדר דרישות רגולטוריות נוספות לשיקום .

לצפייה באישור ה – NFA – לחץ כאן.