• שלב א' בפרויקט יצא לביצוע בשנת 2011 ונמשך עד שנת 2017. זהו אחד הפרויקטים הסביבתיים המורכבים, המקיפים והייחודיים בעולם, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, לאיתור ולסילוק פסולת אסבסט פריך מקרקעות הגליל המערבי.
 • מטרת הפרויקט היא...
 • שלב א' בפרויקט יצא לביצוע בשנת 2011 ונמשך עד שנת 2017. זהו אחד הפרויקטים הסביבתיים המורכבים, המקיפים והייחודיים בעולם, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, לאיתור ולסילוק פסולת אסבסט פריך מקרקעות הגליל המערבי.
 • מטרת הפרויקט היא לשים קץ למפגע הבריאותי והסביבתי החמור באזור הגליל המערבי שהפך לאזור מוכה אסבסט, שמפוזר בקרקע.
 • במשך 6 שנים של ביצוע בשלב א' סולקו מפגעי אסבסט ב 342- אתרים, בעלות של כ- 325 מיליון שקלים מתוכם שולמו 150 מיליון שקלים על ידי גורם הזיהום, מפעל האסבסט "איתנית".

לצפייה בספר הפרויקט של שלב א' – לחץ כאן

 • בחודש יולי 2023 יצא לדרך שלב ב' בפרויקט לפינוי הקרקעות המזוהמות באזור הגליל המערבי ויתמקד באזורים הבאים: מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית מזרע ונהריה. בשלב זה יבוצע פינוי האסבסט משטחים פרטיים המשמשים למגורים, שטחים ציבורים הנמצאים בבעלות, באחריות או בחזקת הרשות המקומית ושטחים בבעלות ציבורית המשרתים את הציבור הרחב.
 • עוד במסגרת הפרויקט, קוראת החברה לשירותי איכות הסביבה לציבור לשתף מידע אודות מיקומים נוספים של אסבסט פריך הנמצאים בשטחים פרטיים ועדין לא ידוע אודותיהם
 • נהריה היא העיר השנייה בעולם באחוזי תחלואה הנגרמת מאסבסט
 • העבודות הפרויקט כוללות את פינוי הפסולת המזוהמת והחזרת הקרקע נקיה וללא מפגעים בלבד. האחריות על הפיתוח הנופי הן על בעלי הקרקעות או הרשויות המקומית.

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

 

1. מתי יחלו העבודות?

תשובה: העבודות בשלב ב' לפינוי אסבסט פריך החלו בחודש יולי 2023 במועצה האזורית מטה אשר, במושב לימן. בהמשך העבודות יבוצעו במספר אתרים במקביל ולכל אתר יש צפי לו"ז לתחילת העבודות שיפורסם לפני תחילת העבודות.

2. מה משך הזמן הצפוי לעבודות בכל אתר בו מתקיים פינוי הקרקעות המזוהמות?

תשובה: לוחות הזמנים משתנים מפרויקט לפרויקט בהתאם לתכולתו, כך שצפי לוחות הזמנים פרטנית לכל פרויקט יעודכן בתחילתו ויפורסם לכל בעלי העניין הרלוונטיים

3. אילו עבודות מבוצעות בשטח?

תשובה: העבודות המבוצעות במסגרת פרויקט 'אבן דרך' הן לסילוק ופינוי אסבסט פריך מהקרקע לטובת בריאות ובטיחות הציבור.

4. לאיפה מפנים את כל האדמה המזוהמת? מה עושים איתה לאחר הפינוי?

תשובה: הקרקעות המפונות בפרויקט מובלות על ידי מוביל חומ"ס מורשה להטמנה במתקן ייעודי (אפעה) על יד ערד.

5. יש לי אסבסט פריך בקרקע, איך ניתן לעדכן ולהזמין פינוי?

תשובה: במהלך חודש אוגוסט 2023 צפוי להתקיים כנס תושבים וקול קורא לתושבי נהריה והגליל המערבי לשתף על אתרים נוספים שקיים בהם אסבסט פריך שיש לפנות.

ניתן לכתוב למייל remediation-tzibur@escil.co.il

6. האם העבודות לפינוי בשטח הפרטי כרוכות בתשלום?

תשובה: לא, כל העלויות על העבודות לפינוי אסבסט פריך מהקרקע הנעשה במסגרת הפרויקט מתוקצבות וללא עלות של בעל הקרקע. חשוב לציין כי הפרויקט כולל את פינוי האסבסט הפריך והחזרת קרקע נקיה וללא מפגעים בלבד, כולל אישור שהשטח שטופל נקי מאסבסט ("אישור אכלוס"). האחריות על השיקום הנופי היא על אחריות בעל הקרקע

7. אם יש לי אסבסט צמנט בשטח הפרטי, האם זה גם רלוונטי?

תשובה: לא, הפרויקט עוסק רק בפינוי אסבסט פריך בקרקע, לנושאים של פינוי אסבסט צמנט (מוצרי אסבסט כגון גגות, קירות, אדניות וכו') ניתן לפנות לאתר המשרד להגנת הסביבה.

8. מהן שעות בעבודה בפרויקט?

תשובה: העבודות יבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 7:00 ל-15:00 ובהתאם לקבוע בחוק. העבודות יבוצעו באופן שאינו מסכן את המשתמשים במבנה/הקרקע ובתאום מלא מול בעלי העניין הרלוונטיים לכל אתר, תוך מינימום הפרעות לפעילות הסדירה.

9. האם ומה יהיו ההפרעות בשטח?

תשובה: עשויות להיות הפרעות נקודתיות בשטח בהתאם לתכולת כל פרויקט בנפרד. באתרים יבוצעו חפירות באמצעות כלים הנדסיים וכן גידור ואיטום השטח לטובת בריאות ובטיחות הציבור. כלל העבודות יבוצעו בהתאם להיתרי עבודת אסבסט מטעם המשרד אגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה.

10. האם יהיה רעש במהלך העבודות?

תשובה: מרבית העבודות אינן גורמות לרעש. עם זאת, במהלך העבודות יעשה שימוש נקודתי בכלים המייצרים רעש. העבודות המרעישות יתוחמו לימי עבודה מצומצמים ככל הניתן תוך ניסיונות למינימום הפרעות לציבור.

11. אילו אמצעי בטיחות ינקטו לקראת ובמהלך ביצוע העבודות?

תשובה: עבודות פינוי האסבסט הפריך מן הקרקע נעשות על פי כל התקנים וההנחיות המחמירים ביותר כקבוע בחוק ולפי היתרים פרטניים מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה. העבודות יבוצעו אך ורק על ידי אנשי המקצוע אשר הוסמכו לכך ובאמצעות כל האישורים הנדרשים ובתיאום מלא מכל בעלי העניין במקום. בנוסף אזורי העבודות יבודדו מן הציבור.

12. מהן הנחיות הבטיחות לאזור העבודות?

תשובה: יש להימנע מכניסה לאזורי העבודה המגודרים ומשהיה ממושכת במרחק הקטן מ– 50 מ' מאתר העבודות. תושבים ברדיוס של עד 50 מ' ממוקד העבודה יקבלו הודעות פרטניות שבה הם מתבקשים לסגור פתחים, חלונות, דלתות וכדומה, הפונים לכיוון אתר העבודות ובנוסף לסגור מזגנים ומערכות אוויר המכניסים אוויר מחוץ למבנה. כמובן יש להישמע להוראות המפקח האחראי בשטח, השילוט ולסימון במתחם.

13. האם קיים סיכון בריאותי?

תשובה:  אסבסט פריך הינו חומר המסוכן לבריאות הציבור. מטרת הפרויקט הינה לפנות מפגע בריאותי זה על ידי גורמי המקצוע המוסמכים לכך וזאת בדגש על עמידה בכל התקנים וההנחיות המחמירות ביותר למניעת חשיפת הציבור.

14. כיצד אתם מעדכנים את הציבור?

תשובה: החברה לאיכות הסביבה – הזרוע הביצועית של המשרד להגנת הסביבה שנבחרה להוביל את פרויקט פינוי הקרקעות המזהמות מאסבסט פריך באזור הגליל במערבי, רואות חשיבות רבה בקשר עם הציבור ומפעילות מערך ידוע, שיתוף ציבור והסברה לתושבים באמצעות צוות קשרי קהילה ייעודי אשר נותנים מענה שוטף לכל פנייה. בנוסף, בהמשך ניתן יהיה להתעדכן באתר האינטרנט של הפרויקט שאליו יעלו הפרוטוקולים, מסמכים נוספים ומידע רלוונטי לציבור

15. כיצד ניתן ליצור קשר?

תשובה:  2. באמצעות המוקד לפניות הציבור של החברה לשירותי איכות הסביבה בטלפון 072-2211599  או דרך פניות הציבור באתר החברה https://soil-remediation.co.il