בשנת 2015 (היתר מספר: 5-0016/2015) במסגרת שלב א של עבודות פינוי אסבסט פריך מקרקעות הגליל מהערבי בוצע סקר אסבסט פריך בקרקע  בחוף הים בקצה רחוב בן גאון בנהריה, ממצאיו העידו על הימצאות אסבסט פריך בקרקע.   בתחילת...

בשנת 2015 (היתר מספר: 5-0016/2015) במסגרת שלב א של עבודות פינוי אסבסט פריך מקרקעות הגליל מהערבי בוצע סקר אסבסט פריך בקרקע  בחוף הים בקצה רחוב בן גאון בנהריה, ממצאיו העידו על הימצאות אסבסט פריך בקרקע.

 

בתחילת חודש אוגוסט התבצע סקר מעודכן למיפוי האסבסט הפריך שהתגלה בסקר של שנת 2015, לצד השלמת חקירה שמטרתה לתחום את גבולות האסבסט.

 

הסקר התבצע לפי היתר מספר 1-0045/2023  שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה. ממצאי הסקר תיחמו שטח הנדרש לפינוי לכ – 300 מ"ק.

בתאריך 21/09/2023 הוגש דו"ח סופי לאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה, לעיון בדו"ח לחץ כאן.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

 1-0045/2023  –  לצפייה בהיתר סקר אסבסט לחץ כאן

1-0045/2023  – לצפייה בדו"ח הסופי לחץ כאן