רקע

מתחם חבצלת השרון ממוקם דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה. שטחו כ-190 דונם ובו מתוכנן פיתוח לפי תוכנית תמ"ל 1071. האתר מאופיין בעיקרו בשדות חקלאיים ובשטחים פתוחים. עדויות שונות שהצטברו במהלך השנים הצביעו…

מתחם חבצלת השרון ממוקם דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה. שטחו כ-190 דונם ובו מתוכנן פיתוח לפי תוכנית תמ"ל 1071.

האתר מאופיין בעיקרו בשדות חקלאיים ובשטחים פתוחים. עדויות שונות שהצטברו במהלך השנים הצביעו על אפשרות להטמנה של פסולת מעורבת (ביתית), פסולת חקלאית ופסולת בניין ברחבי השטח בצורה לא מוסדרת.

כחלק מקידום התכנית נדרשה בחינה מעמיקה של השטח במטרה לאתר מחפורות, הטמנות פיראטיות, מצבורי פסולת ופעילות חשודה בטרם יחל שלב הפיתוח.


תעודת זהות

מיקום

דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה

שטח האתר

190 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

הטמנת פסולת פירטית

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

צילום: מרינה בלנקי

פירוט הפעולות שבוצעו סביב חקר הקרקע

שלב ראשון (ינואר 2021, לודן) בחקירה כלל ביצוע סקר תצלומי אוויר של האזור משנות ה-50 ועד ימינו, בממצאים זוהו אזורים בהם התבצעו פעילויות החשודות בהיותן הטמנות לא מוסדרות. המלצות הדוח כללו ביצוע של 29 קידוחים רחבי קוטר באזורים בהם אותר פוטנציאל להמצאות פסולת (ראה מסמכים).

בחודש יוני 2021 בוצע באתר סקר קרקע/פסולת על ידי חברת לודן בהתאם להמלצות סקר תצלומי האוויר. בסקר זה אותר מוקד הטמנה של פסולת מעורבת, מעט פסולת בניין וקרקע החשודה בזיהום המקיפה את הפסולת.  על בסיס הממצאים תועבר לאישור המשרד להגנת הסביבה תכנית שיקום שמטרתה לסלק את הפסולת שהוטמנה באופן בלתי מוסדר. במסגרת עבודות השיקום תושלם חקירת הקרקע וכך נוכל לעמוד על סוג זיהום הקרקע באם קיים ואופן הטיפול בו.

דוחות וסקרים:

לצפייה בסקר תצלומי אוויר היסטורי שנערך על ידי חברת לודן – ינואר 2021 – לחץ כאן