מתחם חבצלת השרון ממוקם דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה. שטחו כ-190 דונם ובו מתוכנן פיתוח לפי תוכנית תמ"ל 1071. האתר מאופיין בעיקרו בשדות חקלאיים ובשטחים פתוחים. עדויות שונות שהצטברו במהלך השנים הצביעו על...

מתחם חבצלת השרון ממוקם דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה. שטחו כ-190 דונם ובו מתוכנן פיתוח לפי תוכנית תמ"ל 1071.

האתר מאופיין בעיקרו בשדות חקלאיים ובשטחים פתוחים. עדויות שונות שהצטברו במהלך השנים הצביעו על אפשרות להטמנה של פסולת מעורבת (ביתית), פסולת חקלאית ופסולת בניין ברחבי השטח בצורה לא מוסדרת.

כחלק מקידום התכנית נדרשה בחינה מעמיקה של השטח במטרה לאתר מחפורות, הטמנות פיראטיות, מצבורי פסולת ופעילות חשודה בטרם יחל שלב הפיתוח.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

דרומית לחבצלת השרון וצפונית לשכונת עין התכלת בנתניה

שטח האתר

190 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מקור הזיהום

הטמנת פסולת פיראטית

גלריה

צילום: מרינה בלנקי

שלב ראשון (ינואר 2021, לודן) בחקירה כלל ביצוע סקר תצלומי אוויר של האזור משנות ה-50 ועד ימינו, בממצאים זוהו אזורים בהם התבצעו פעילויות החשודות בהיותן הטמנות לא מוסדרות. המלצות הדוח כללו ביצוע של 29 קידוחים רחבי קוטר באזורים בהם אותר פוטנציאל להמצאות פסולת (ראה מסמכים).

בחודש יוני 2021 בוצע באתר סקר קרקע/פסולת על ידי חברת לודן בהתאם להמלצות סקר תצלומי האוויר, באחד המוקדים שזוהו בסקר תצלומי האוויר אותר מוקד הטמנה של פסולת מעורבת ומעט פסולת בניין, מוקפות בקרקע החשודה בזיהום.  על בסיס הממצאים תועבר לאישור המשרד להגנת הסביבה תכנית שיקום שמטרתה לסלק את הפסולת שהוטמנה באופן בלתי מוסדר, במסגרת עבודות השיקום תושלם חקירה בקרקע על-מנת לעמוד על סוג זיהום הקרקע באם קיים ואופן הטיפול בו.

דוחות וסקרים:

לצפייה בסקר תצלומי אוויר היסטורי שנערך על ידי חברת לודן – ינואר 2021 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר פסולת, בוצע על ידי חברת לודן – ספטמבר 2021 – לחץ כאן

 

שיקום שלב ב':

בעקבות דיווחים למפגעי אסבסט במהלך עבודות שיקום שלב א' הוחלט לבצע טיפול בפסולת שהושלכה (ולא הוטמנה) פירטית. בתאריך 12/03 החלו עבודות שיקום שלב ב', שמטרתן סילוק מפגעי האסבסט ופסולת הבניין.

ביום 07/05/2023 הושלמו עבודות הטיפול בפסולת האסבסט בחבצלת. עבודת האסבסט התבצעה בהתאם לכלל תנאי היתר עבודת אסבסט מטעם המשרד להגנת הסביבה, במהלך העבודות התבצע דיגום אוויר בהתאם לדרישות ההיתר, לא היו חריגות במשך העבודה. ניתן לראות את אישור האכלוס (מסמך המאשר את השלמת עבודות האסבסט) ואת ממצאי כלל הבדיקות במסמכים המצורפים מטה.

עבודות החפירה, הפרדת הפסולת ודיגום הערמות הושלמו ביולי 2023. הפסולת היבשה פונתה להטמנה, פסולת הבניין נגרסה והושארה באתר לשימוש חוזר, כלל הקרקע שהופרדה נבדקה ולאחר שאושר כי נטול זיהום הקרקע הושארה להשבה באתר.

העבודות מבוצעות על פי תכנית השיקום המאושרת

לצפייה בהיתר לעבודות אסבסט – לחץ כאן

לצפייה באישור איכלוס – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח מדידות שבוצעו בתאריך 22.03.2023 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח מדידות שבוצעו בתאריך 28.03.2023 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח מדידות שבוצעו בתאריך 13.04.2023 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח מדידות שבוצעו בתאריך 18.04.2023 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח מדידות שבוצעו בתאריך 24.04.2023 – לחץ כאן

שיקום שלב א':

שיקום מלא של האתר מצריך פינוי הפסולת שהוטמנה, הפרדתה מהקרקע ופינויה לאתר מורשה. הקרקע המקיפה את הפסולת המוטמנת חשודה בזיהום, ועל כן יש לבצע דגימה על מנת לאפיין את טיבה ובמידת הצורך לפנותה לטיפול באתר מורשה.

החברה לשירותי איכות סביבה תחל בחודש ינואר 2022 בפעולות לסילוק הפסולת ושיקום הקרקע באתר. משך העבודות הינו כחודש וחצי: כשבועיים להכשרת השטח – לעבודות (גידור, חישוף פני השטח מצמחייה והכשרת דרכי גישה) וכחודש לביצוע עבודות השיקום, הצפי להשלמת

העבודות הינו אפריל 2022.

אומדן נפח גוף הפסולת באתר 8,000 מ"ק. מוערך כי נפח זה מורכב מכ- 55% פסולת יבשה ומעט פסולת בניין ו- 45% קרקע.

במסגרת עבודות השיקום ייווצרו 3 זרמים:

 1. פסולת יבשה ופסולת בניין אשר יפונו לאתרי קצה מורשים.
 2. קרקע מזוהמת אשר תועבר לטיפול באתרי קצה מאושרים
 3. קרקע אשר לא ימצאו בה מזהמים ופסולת יבשה/מעורבת אשר תושב באתר

מטרת הטיפול היא להסיר את הסיכון של מגע של בני אדם, בע"ח וצמחים עם הקרקע המזוהמת.

במהלך העבודות ינקטו מירב האמצעים הקיימים, על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום, ובכלל זה:

 • גידור האתר – האתר יגודר ויסומן כך שלא תינתן הכניסה אליו להולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב.
 • צמצום מפגעי האבק – בכדי למנוע התעופפות פסולת ו/או קרקע מזוהמת ממטען המשאיות, יכוסה מטען המשאיות. בנוסף, המשאיות יעברו בנתיב הקצר ביותר מאתר העבודות אל היציאה מהשכונות. הנתיב הנסיעה בשטח יטופל באופן שימנע מפגעי אבק (ריבוד/ הרטבה בהתאם לצורך).

לצפייה בדו"ח סקר קרקע ווידוא ניקיון – פוליגון הטמנה תת קרקעית – בוצע על ידי חברת לודן – מרץ 2022 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר גז"ק – פוליגון הטמנה תת קרקעית – בוצע על ידי חברת לודן – אפריל 2022 – לחץ כאן

לצפיה באישור NFA – אישור היעדר בדבר דרישות נוספות לשיקום קרקע – פוליגון הטמנה תת קרקעית – אוגוסט 2022 – לחץ כאן

לעדכון על תחילת עבודות השיקום שלב ב' – לחץ כאן

 

 

 

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להמשך מלאכת השיקום?

משך העבודות הינו כחודש וחצי: כשבועיים להכשרת השטח – לעבודות (גידור, חישוף פני השטח מצמחייה והכשרת דרכי גישה) וכחודש לביצוע עבודות השיקום, הצפי להשלמת העבודות הינו אפריל 2022.

מהי דרך הפעולה לשיקום?

הפסולת המוטמנת בתת הקרקע תיחפר ותנופה, בתום תהליך הניפוי צפויים להיווצר 3 זרמים:

פסולת יבשה ופסולת בניין אשר יפונו לאתרי קצה מורשים;

קרקע מזוהמת אשר תועבר לטיפול באתרי קצה מאושרים;

קרקע אשר לא ימצאו בה מזהמים ופסולת יבשה/מעורבת אשר תושב באתר ;

מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח – הפיקוח על העבודות באתר מתבצע במספר רמות:

החברה לשירותי איכות הסביבה מפקחת ומבקרת את עבודת הקבלן והמשרד להגנת הסביבה כרגולטור מהווה נדבך נוסף בפיקוח.

כל העבודה תבוצע על פי הנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה

סקר ווידוא ניקיון יעשה על ידי חברה חיצונית, מוכרת ומוסמכת הקשורה חוזית לחברה ולא לקבלן. עד שלא חוזרת תשובה שכל הקרקע המזוהמת לא הוסרה ממוקד הטיפול, העבודות ממשיכות.