רקע

בסיס מש"א בית דגן גובל בכביש 412 מדרום, כביש 44 במערב והישוב משמר השבעה מצפון וממזרח. בשנים 1948-1999 פעל במקום מחנה צבאי אשר שימש לתחזוקת כלי רכב (המבנה המרכזי באתר החל לפעול טרם קום המדינה).…

בסיס מש"א בית דגן גובל בכביש 412 מדרום, כביש 44 במערב והישוב משמר השבעה מצפון וממזרח.

בשנים 1948-1999 פעל במקום מחנה צבאי אשר שימש לתחזוקת כלי רכב (המבנה המרכזי באתר החל לפעול טרם קום המדינה).

אופי הזיהום

באתר קיים זיהום קרקע שמקורו במרכיבי דלק מתכות וציאנידים.


תעודת זהות

מיקום

מש"א בית דגן גובל בכביש 412 מדרום, כביש 44 במערב והישוב משמר השבעה מצפון וממזרח

שטח התוכנית

כ – 75 דונם

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל

מועד פינוי

המחנה הצבאי פונה בשנת 1999

מזהמים

מרכיבי דלק, מתכות וציאנידים

מועד תחילת העבודות

ספטמבר 2020

סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקר הקרקע
 • 3
  סקר סיכונים
 • 4
  סקר חלופות שיקום
 • 5
  עבודות השיקום
 • 6
  סקר מוודא
 • 7
  מסירת הקרקע

גלריה

צילום: נטלי קדוש

במאי 2013 בוצע סקר היסטורי, אשר חפף חלקית את שטח הבסיס.

בתחילת 2015 בוצע סקר קרקע, גז קרקע ומי תהום, ותוצאותיו הראו חריגות במספר מרכיבים.

בעקבות הממצאים, בוצע במהלך חודש מאי 2015 סקר משלים. על פי ממצאי הסקר, אותרו חריגות בריכוזי פחמימני דלק (TPH) וכן חריגות בריכוזי מזהמים אורגניים נדיפים (VOCs), מתכות כבדות וציאניד.

בעקבות הממצאים הנ"ל, נערך סקר קרקע נוסף באתר, בתחילת שנת 2018 ולאחריו סקר קרקע משלים בחודש יולי 2018. ממצאי הסקרים הצביעו על חריגות מערכי הסף של פחמימני דלק ומתכות.

במהלך שנת 2019 בוצע באתר סקר נוסף במטרה לבצע תיחום מלא של פריסת ריכוזי המזהמים במוקדים השונים, מיפוי המוקדים וביצוע דיגום מים. בכ-25% מהקידוחים אותרו חריגות ב-TPH, וברוב הקידוחים אותרו חריגות במתכות, SVOC/VOC  וציאנידים.

דוחות וסקרים:

לצפייה בסקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע בוצע על ידי חברת גיאופרוספקט -ספטמבר 2016  – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע סבב ראשון וסבב משלים בוצע על ידי חברת וינדקס – מרץ 2019 – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע משלים בוצע על ידי חברת לודן – דצמבר 2019 – לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות הסביבה נערכת לשיקום הקרקע באמצעות חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת לאתרים מאושרים.

צפי לתחילת עבודות: ספטמבר 2020. משך עבודות צפוי: כארבעה חודשים.