בסיס מש"א בית דגן (7100) הינו מחנה צבאי נטוש, על שטח של כ-75 דונם, הגובל בכביש 412 מדרום, כביש 44 במערב והישוב משמר השבעה מצפון וממזרח. בבסיס פעלו החל משנת 1949 בתי מלאכה לאופטיקה ואלקטרוניקה,...

בסיס מש"א בית דגן (7100) הינו מחנה צבאי נטוש, על שטח של כ-75 דונם, הגובל בכביש 412 מדרום, כביש 44 במערב והישוב משמר השבעה מצפון וממזרח. בבסיס פעלו החל משנת 1949 בתי מלאכה לאופטיקה ואלקטרוניקה, מחלקה לטיפול טרמי, שיחום וציפוי ובנוסף סדנאות להרכבה, שיקום ופירוק מנועים ומכללים ועבודות חשמל. בשנת 2001 הופסקה הפעילות בבסיס במסגרת ארגון מחדש של המש"אות בצה"ל.

חקירת הקרקע באתר החלה בשנת 2016 וממצאיה הצביעו על זיהום קרקע שמקורו בדלקים, שמן ומתכות בעיקר בצפון האתר.

עבודות שיקום האתר החלו בספטמבר 2020 וצפויות להסתיים בדצמבר 2021.


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

תעודת זהות

מיקום

צומת בית דגן, דרום מערבית למשמר השבעה

שטח האתר

כ – 75 דונם

מקור הזיהום

תיקון מנועים, עיבוד שבבי ופעילויות נוספות

בעלות קרקע

רשות מקרקעי ישראל ונתיבי ישראל

מזהמים

דלקים, שמן ומתכות כבדות

משך העבודות

ספטמבר 2020 - יוני 2022

גלריה

צילום: נטלי קדוש

במאי 2013 בוצע סקר היסטורי, אשר חפף חלקית את שטח הבסיס.

בתחילת 2015 בוצע סקר קרקע, גז קרקע ומי תהום, ותוצאותיו הראו חריגות במספר מרכיבים.

בעקבות הממצאים, בוצע במהלך חודש מאי 2015 סקר משלים. על פי ממצאי הסקר, אותרו חריגות בריכוזי פחמימני דלק (TPH) וכן חריגות בריכוזי מזהמים אורגניים נדיפים (VOCs), מתכות כבדות וציאניד.

בעקבות הממצאים הנ"ל, נערך סקר קרקע נוסף באתר, בתחילת שנת 2018 ולאחריו סקר קרקע משלים בחודש יולי 2018. ממצאי הסקרים הצביעו על חריגות מערכי הסף של פחמימני דלק ומתכות.

במהלך שנת 2019 בוצע באתר סקר נוסף במטרה לבצע תיחום מלא של פריסת ריכוזי המזהמים במוקדים השונים, מיפוי המוקדים וביצוע דיגום מים. בכ-25% מהקידוחים אותרו חריגות ב-TPH, וברוב הקידוחים אותרו חריגות במתכות, SVOC/VOC  וציאנידים.

דוחות וסקרים:

לצפייה בסקר היסטורי לבחינת זיהום קרקע בוצע על ידי חברת גיאופרוספקט -ספטמבר 2016  – לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע סבב ראשון וסבב משלים בוצע על ידי חברת וינדקס – מרץ 2019 –לחץ כאן

לצפייה בדו"ח סקר קרקע משלים בוצע על ידי חברת לודן – דצמבר 2019 – לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות סביבה החלה בחודש ספטמבר 2020 בפעולות לשיקום הקרקע באתר באמצעות חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת לאתרים מאושרים בשלושה שלבים:

 • חפירת קרקע מזוהמת ופסולת שהוטמנה באתר למטמנות ואתרי טיפול מורשים.
 • פינוי בוצה מהאתר למתקן טיפול מתאים.
 • וידוא ניקיון האתר ומילוי החפירות בקרקע הדומה למקור.

עבודות שיקום האתר צפויות להסתיים בחודש יוני 2022.

יש לציין כי במהלך העבודות ננקטים מירב האמצעים הקיימים על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום, ובכלל זה: גידור האתר וצמצום מפגעי האבק.

 

מדוע משקמים עכשיו?

ההחלטה על שיקום הקרקע התקבלה לאור ממצאי סקר קרקע מקיף שבוצע במקום, אשר הצביע על מספר מוקדים בהם קיימת קרקע מזוהמת. הזיהומים בקרקע חורגים מערכי הסף מבוססי הסיכון לבריאות הציבור, כפי שמפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה. ערכי סף אלו מבוססים על מידע טוקסיקולוגי עדכני של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי (EPA) ונקבעו בוועדה מקצועית רחבה בהשתתפות נציגי משרד הבריאות. ערכי הסף מתייחסים לסיכונים אקוטיים וסיכונים כרוניים של חשיפת בני אדם למגע, בליעה ונשימת חלקיקים בסביבתה של הקרקע המזוהמת. על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, יש לפנות קרקעות מזוהמות אשר חורגות מערכי הסף, וכך יבוצע גם באתר מש"א בית דגן.

מי אחראי על השיקום?

החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לעניין חקירה ושיקום של אתרים מזוהמים, והיא האחראית על פרויקט שיקום הקרקע. לחברה ניסיון עבר בשיקום קרקעות, בריכות חומציות ופסולות מסוכנות.

כמה זמן צפויה להארך מלאכת השיקום?

הטיפול בזיהום הקרקע באתר צפוי להארך עד חודש דצמבר 2021.

מהי דרך הפעולה לשיקום?

שיטת השיקום היא באמצעות החלפת הקרקע המזוהמת בנקייה – שיטה נפוצה ומוכרת, קצרה בזמן ומספקת ודאות מוחלטת באשר לשיקום. שיטה זו מורכבת משלושה שלבים:

שלב ראשון – הוצאת קרקע: חפירת הקרקע המזוהמת באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד (באגר / שופל) עד הגעה לקרקע נקייה לפי ממצאי חקירת הקרקע. קרקע מזוהמת תעבור לטיפול ביעדי קצה.

שלב שני – וידוא ניקיון: דיגום קרקע מדפנות החפירה ושליחת הדוגמאות לאנליזת מעבדה. הרחבת חפירה בהתאם לממצאים.

שלב שלישי – מילוי קרקע נקייה: לאחר פינוי כל הקרקע המזוהמת ימולאו הבורות בקרקע נקייה.

מי מפקח על תהליך השיקום?

הפיקוח על העבודות באתר מתבצע במספר רמות:

 • החברה לשירותי איכות הסביבה מפקחת ומבקרת את עבודת הקבלן והמשרד להגנת הסביבה כרגולטור מהווה נדבך נוסף בפיקוח.
 • כל העבודה תבוצע על פי הנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה.
 • סקר ווידוא ניקיון יעשה על ידי חברה חיצונית, מוכרת ומוסמכת הקשורה חוזית לחברה ולא לקבלן. עד שלא מתקבלת תשובה שכל הקרקע המזוהמת הוסרה ממוקד הטיפול, תמשכנה העבודות.

מה מצפים להשיג בתום השיקום?

בתום השיקום מצופה כי מוקדי הזיהום שנמצאו בשלבי חקירת הקרקע באתר יפונו והקרקע תטוהר מזיהום.

מה נעשה כדי להבטיח את בריאות הציבור?

במהלך העבודות ינקטו מירב האמצעים הקיימים על מנת שלא לפגוע בבריאותם ובאורח חייהם של תושבי המקום, ובכלל זה: גידור האתר וצמצום מפגעי האבק.

האם קיים חשש להמצאות אסבסט באתר?

באתר היו בעבר מבני אסבסט. קיימים שני סוגי אסבסט – אסבסט צמנט שהיה באתר ופונה ואסבסט פריך שהוא מסוכן יותר ולא היה בשימוש באתר. במהלך 2019 נערך סיור לאיתור ויזואלי של אסבסט במתחם (על פי נהלי העבודה של המשרד להגנת הסביבה ועל פי דרישת אגף אסבסט במשרד) באמצעות סוקר אסבסט מוסמך ונמצאו מספר מוקדי אסבסט צמנט. טרם תחילת עבודות השיקום פורקו ופונו מוקדי האסבסט על ידי קבלן אסבסט מוסמך. במידה ובמהלך העבודות יתגלו שברי אסבסט נוספים באתר, העבודות יופסקו והשברים יפונו לפי הנהלים המקובלים ועל ידי חברה מוסמכת לטיפול באסבסט.