בשנת 2022 (היתר מספר: 1-0017/2022) בוצע סקר אסבסט פריך בקרקע  בכ – 1.25 דונם במשק 57 שבבוסתן הגליל, ממצאיו העידו על הימצאות אסבסט פריך בקרקע.   בסוף חודש אוגוסט התבצעה העבודה לפינוי האסבסט הפריך שהתגלה בסקר, לצד...

בשנת 2022 (היתר מספר: 1-0017/2022) בוצע סקר אסבסט פריך בקרקע  בכ – 1.25 דונם במשק 57 שבבוסתן הגליל, ממצאיו העידו על הימצאות אסבסט פריך בקרקע.

 

בסוף חודש אוגוסט התבצעה העבודה לפינוי האסבסט הפריך שהתגלה בסקר, לצד השלמת חקירה ביתר שטח המשק.

 

עבודת הפינוי התבצעה לפי היתר מספר 5-0003/2023 שהתקבל מאגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה.

בהתאם לתנאי ההיתר בוצע דיגום אוויר לבדיקת נוכחות סיבי אסבסט באוויר, על מנת להבטיח כי העבודות מבוצעות ללא יצירת מפגעי אסבסט, ניתן לעיין בדו"ח וביתר המסמכים בלשונית ׳מסמכים׳.

בתאריך 03/09/2023 התקבל אישור אכלוס לאתר, לצפייה במסמך לחץ כאן

לצד עבודות פינוי האסבסט הפריך הושלם סקר של יתר שטח בהתאם להיתר מספר 1-0044/2023

הסקר הושלם ללא ממצאי אסבסט פריך וניתן אישור אכלוס גם לשטחי הסקר, לצפייה במסמך לחץ כאן


סרגל התקדמות

 • 1
  סקר היסטורי
 • 2
  חקירה
 • 3
  שיקום
 • 4
  NFA

גלריה

5-0003/2023 – היתר עבודות פינוי אסבסט לצפייה במסמך לחץ כאן

דיגום אוויר מספר – 31/08/2023 – תוצאות תקינות – לצפייה במסמך לחץ כאן

אישור אכלוס בתום עבודות פינוי אסבסט – לצפייה במסמך לחץ כאן

1-0044/2023 – היתר עבודות סקר אסבסט – לצפייה במסמך לחץ כאן

אישור אכלוס בתום סקר אסבסט – לצפייה במסמך לחץ כאן