תכנית אב

פינוי ושיקום הקרקעות במסגרת התכנית מתבצעים על בסיס החלטת ממשלה.

מקורות הקרקע העיקריים הם:

1. פינוי של כ-20 מחנות צה"ל (שוהם 3) שיועברו לחזקת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). מדובר בשטח שיכול לשמש לבנייה של כ-50,000 יחידות דיור.
2. העתקת מפעלי התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש) בעקבות הפרטה (תומר, מערכות, נצר השרון).
3. קרקעות שגורמי המדינה מעוניינים לקדמן.

הפינוי כרוך בתהליכים מורכבים, הכוללים חסמים מערכתיים וצורך בשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים לבין גורמים נוספים. בנוסף לצורך בטיפול בקרקעות, יש להתייחס לנושאים כמו תחבורה, ביוב, תכנון, ועוד, ולקבל תשומות מרשות העתיקות, רשות המים ורשות שמורות הטבע והגנים (רט"ג). זרוע הביצוע של הממשלה לשיקום הקרקעות היא החברה לשירותי איכות הסביבה, והיא תנהל את שיקום הקרקעות בבסיסי הצבא המתפנים, מתחמי תע"ש שסיימו את פעילותם והאתרים שלמדינה יש אינטרס לקדמם.

עבודות השיקום יבוצעו באמצעות מתודולוגיה של טיפול ומיחזור של הקרקע (In/On/Ex).
העבודה תתבצע תחת החלטות ועדת היגוי וועדה מקצועית, ובפיקוח של חברת בקרה חיצונית מטעם המשרד להגנת הסביבה.

דילוג לתוכן