שיטות שיקום

שיטות שיקום

כאשר בוחנים חלופות לטיפול בחומרים מזהמים המצויים בקרקע, יש לשקול את שיטת הטיפול, לבחון האם הטכנולוגיות המיועדות כוללות שימוש במתקן או החדרת חומר לקרקע (או שילוב ביניהם), ולהחליט האם הטיפול יתבצע במתחם האתר (On Site/In Situ) או מחוצה לו (Ex Situ).
ישנן שלוש שיטות עיקריות לטיפול בחומרים מזהמים המצויים בקרקע:
• טיפול ביולוגי – החומר המזהם עובר פירוק ביולוגי על ידי אוכלוסיית החיידקים הקיימת בקרקע או על ידי "הזרעה" של חיידקים חיצוניים ועידוד התפתחותם בקרקע.
• טיפול כימי – פירוק של החומר המזהם בעזרת חומרים כימיים מחמצנים או מחזרים.
• טיפול פיזיקלי – פירוק של החומר המזהם בשיטות פיזיקליות, כגון חימום, נידוף ושטיפה.
כאמור, טכנולוגיה לטיפול מבוססת בדרך כלל על מתקן, חומר או שילוב בין השניים. כך יכול למשל טיפול פיזיקלי להתבצע במתקני שאיבת גזים (כגון Soil Vapor Extraction), במתקני חימום ובמתקני שריפה. טיפול כימי יכול להתבצע על ידי החדרה של חומרים כימיים שונים, כמו למשל Permanganate, Persulfate, Peroxide ו-Ozone.
כל שיטה לטיפול בקרקע יכולה להתבצע באמצעות טכנולוגיות שונות, בתחום האתר המטופל (In Situ או On Site) או מחוצה לו (Ex Situ).
בנוסף, ישנן גם שיטות לטיפול בקרקע שאינן מטפלות במזהמים, והן כוללות חפירה וסילוק של הקרקע המזוהמת, או יצירת חיץ אוטם המונע מגע ומעבר מזהמים.

טיפול In Situ / On Site / Hub-Ex Situ

טיפול בקרקע המזוהמת ללא חפירה – In-Situ:
הטיפול מבוצע ע"י החדרת חומרים לקרקע. במקרים רבים לא ניתן מבחינה טכנית לבצע טיפול מסוג זה בסמוך למועד הבנייה.
טיפול בקרקע המזוהמת במקום – On-site:
הטיפול באתר הינו הסביבתי ביותר, מכיוון שאין שינוע של הקרקע המזוהמת מחוץ לאתר המזוהם. שיטת הטיפול תיקבע בהתאם לסוג הזיהום, וערכי הטיפול יהיו מבוססי סיכון.
טיפול שנעשה בתחומי האתר המזוהם או בסמיכות אליו, בשיטות ובטכנולוגיות ייעודיות ומוכחות, הוא מורכב יותר לביצוע וכיום אינו שכיח בישראל, אך מקובל יותר בעולם בשל יתרונותיו המובהקים.
הקמת אתרי טיפול וויסות – Hub:
שינוע קרקע מהאתרים המזוהמים למרכזי טיפול בפריסה ארצית.
שיטות שאינן מטפלות במזהמים:
חפירה וסילוק של קרקע מזוהמת; או יצירת חיץ המונע מעבר מזהמים.

כיום אופן הטיפול השכיח בישראל הוא חפירה ופינוי של הקרקע המזוהמת לאתרי הטמנה, כאשר בחלק מהמקרים מתבצע טיפול ביולוגי מקדים במתקני טיפול ייעודיים. לטיפול זה חסרונות רבים מבחינה סביבתית, בטיחותית וכלכלית.

טיפול בקרקע המזוהמת ללא חפירה – In-Situ:
הטיפול מבוצע ע"י החדרת חומרים לקרקע. במקרים רבים לא ניתן מבחינה טכנית לבצע טיפול מסוג זה בסמוך למועד הבנייה.

טיפול בקרקע המזוהמת במקום – On-site:
הטיפול באתר הינו הסביבתי ביותר, מכיוון שאין שינוע של הקרקע המזוהמת מחוץ לאתר המזוהם. שיטת הטיפול תיקבע בהתאם לסוג הזיהום, וערכי הטיפול יהיו מבוססי סיכון.
טיפול שנעשה בתחומי האתר המזוהם או בסמיכות אליו, בשיטות ובטכנולוגיות ייעודיות ומוכחות, הוא מורכב יותר לביצוע וכיום אינו שכיח בישראל, אך מקובל יותר בעולם בשל יתרונותיו המובהקים.

הקמת אתרי טיפול וויסות – Hub:
שינוע קרקע מהאתרים המזוהמים למרכזי טיפול בפריסה ארצית.

דילוג לתוכן