הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

החברה לשירותי איכות הסביבה מעוניינת להתקשר עם ספק יחיד לטיפול תרמי ולשימוש חוזר בקרקעות מזוהמות כחומר גלם בתעשייה, כפי שמצויין בהודעת החברה.

דילוג לתוכן