אירוע הזפת בחופים

ניקוי חופי ישראל מאירוע הזפת שהתרחש במרץ 2021

זרוע שיקום קרקעות המדינה אמונה על פינוי וטיפול בזפת שנסחפה לחופי ישראל במהלך חודש מרץ 2021.

מאומדן שהוכן בשלב הראשון עולה כי היקפי הזפת מגיעים לכ- 1,200 טון.

בעקבות החלטת ועדת היגוי בין-משרדית על מבצע הפינוי, נבנה מערך ארצי לפינוי בזמן קצר, שכלל צוות של עשרות עובדים וכלי צמ"ה, משאיות מנוף ומשאיות חומ"ס. המלאכה כללה בין היתר, איסוף התפזורת (פסולת/קרקע מעורבת עם זפת) בשקי ענק ושינועה לשם מיון וטיפול ביעדי הקצה.

נכון לימים אלו, שלב הפינוי הנוכחי מתקרב לסיום, והחברה לשירותי איכות הסביבה נמצאת במוכנות לקראת גלים נוספים של זפת כתוצאה מסערות ומתנועת מי הים, במידה ויהיו. עד כה נאספו כ- 900 טון פסולת זפת.

דילוג לתוכן