תחילת עבודות לפינוי אסבסט צמנט במתחם תע"ש בית הכרם

ביום חמישי ה-27.05.21 יחלו עבודות לפינוי צנרת אסבסט צמנט תת קרקעית וחלקי אסבסט צמנט על קרקעיים מאתר תע"ש בית הכרם.

העבודות יבוצעו על ידי קבלן אסבסט מוסמך ועל פי היתרים שניתנו על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל פי הנהלים וההנחיות המקצועיות לפינוי אסבסט צמנט.

אין הנחיות מיוחדות לתושבי השכונה בזמן העבודות.

דילוג לתוכן