פורסמה הודעת עדכון מס' 4 בדבר עדכון תנאי סף – מכרז פומבי A24/2020

לצפייה בהודעה מספר 4 בדבר עדכון תנאי סף – לחץ כאן 

דילוג לתוכן