פורסמה הודעה על עדכון תנאי סף ודחיית מועד ההגשה ובנוסף פורסם מסמך מענה לשאלות הבהרה – מכרז A24/2020

לצפייה בהודעת העדכון –  לחץ כאן

לצפייה בהודעת עדכון בשפה הערבית – לחץ כאן

לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

 

דילוג לתוכן