פורסמה הודעה מספר 2 בדבר עדכון תנאי סף ומענה לשאלות הבהרה – מכרז A24/2020

לצפייה בהודעה מספר 2 בדבר עדכון תנאי סף – לחץ כאן 

לצפייה בהודעה מספר 2 בדבר עדכון תנאי סף בשפה הערבית – לחץ כאן 

לצפייה במסמך הבהרות מספר 2 מענה לשאלות ובקשות – לחץ כאן 

 

דילוג לתוכן