פורסם פרוטוקול סיור מציעים נוסף – מכרז לשיקום אתר איסוף הפסולת נתניה A11/2017

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה את פרוטוקול סיור המציעים הנוסף שנערך בתאריך ה 07/11/2017.

לצפייה בפרוטוקול לחץ כאן.

דילוג לתוכן