פורסם עדכון קול קורא לבחינת טכנולוגיות לטיפול במתכות בקרקעות מזוהמות

פרסום עדכון לוחות זמנים קול קורא לבחינת טכנולוגיות – לחץ כאן

פרסום פרוטוקול סיור מציעים ומענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

פרסום פרוטוקול סיור מציעים שני ומענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

דילוג לתוכן