פורסם עדכון בדבר שינוי המועד הנוסף לכנס מציעים מכרז A13/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה עדכון למועד כנס המציעים הנוסף.

מועד כנס המציעים שונה מתאריך ה – 12.11.2018 ליום רביעי ה – 14.11.2018.

כנס המציעים יתקיים ביום ה – 14.11.2018 בשעה 10:00 המשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב.

לצפייה במודעת החברה – לחץ כאן.

דילוג לתוכן