פורסם מענה לשאלות הבהרה ל RFI בדבר טכנולוגיות/מתקנים זמינים לטיפול בקרקעות מזוהמות בישראל

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מענה לשאלות הבהרה לבקשה לקבלת מידע – RFI בדבר טכנולוגיות/מתקנים זמינים לטיפול בקרקעות מזוהמות בישראל.

להלן הקישור – מענה לשאלות ההבהרה 

דילוג לתוכן