פורסם מענה לשאלות הבהרה ושאלות מכנסי המציעים של מכרז A16/2018 למתן שירותי קבלן ראשי

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מענה לשאלות הבהרה ושאלות מכנסי המציעים 1 ו 2 של מכרז A16/2018 למתן שירותי קבלן ראשי.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 1 – לחץ כאן.

לצפייה במסמך מענה על שאלות הבהרה מס' 2 – לחץ כאן.

דילוג לתוכן