פורסם מסמך מענה לשאלות הבהרה 1 – מכרז למתן שירותי הוצאת היתרי חפירה ו/או הריסה ו/או תיאום תשתיות מול הרשויות הרלוונטיות A25/2020

לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 – לחץ כאן 

דילוג לתוכן