פורסם מסמך הבהרות מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה למכרז הטמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי – A10/2017

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מסמך הבהרות מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה למכרז האמנת פסולת וקליטת אדמת כיסוי A10/2017.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 – לחץ כאן.

דילוג לתוכן