פורסם מסמך הבהרות מס' 2 – מסמך א'3 למסמכי מכרז לטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת ISCO עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A18/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מסמך הבהרות מס' 2 – מסמך א' 3 למסמכי מכרז לטיפול בקרקעות מזוהמות בשיטת ISCO  עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A18/2018.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 – לחץ כאן.

דילוג לתוכן