פורסם מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה למכרז לטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת ISCO עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A18/2018.

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה למכרז לטיפול בקרקעות מזוהמות בשיטת ISCO  עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A18/2018.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – לחץ כאן.

דילוג לתוכן