פורסם מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה למכרז למתן שירותי הכנת סקרי סיכונים IRBCA עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A15/2018.

החברה לשירותי איכות הסביבה פרסמה מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה למכרז למתן שירותי הכנת סקרי סיכונים IRBCA עבור החברה לשירותי איכות הסביבה – A15/2018.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 – לחץ כאן.

*המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 23.07.2018

דילוג לתוכן