פורסם מסמך הבהרות מספר 3 בדבר עדכון דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי A24/2020

לצפייה במסמך הבהרות מספר 3 בדבר עדכון מועד הגשה – לחץ כאן 

דילוג לתוכן