פורסם מכרז שירותי שמירה באתר שדה דב בתל אביב A22/2019

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות שדה דב בתל אביב כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בעברית  – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן

דילוג לתוכן